Niewiele osób wie, co tak naprawdę składa się na tę opłatę. Czynsz to jednocześnie jedna z najbardziej znaczących odpłatności, które musimy ponieść w trakcie miesiąca, dlatego wiedza na temat jego elementów składowych może okazać się bardzo przydatna.

Opłaty niezależne i zależne od zarządcy

Czynsz składa się z dwóch podstawowych stawek. Jedną z nich są opłaty, które są niezależne od zarządcy, a odpowiadają za nie zwykle lokatorzy. Druga część czynszu to z kolei koszty zależne od osoby zarządzającej, na które lokatorzy często nie mają wpływu.

Opłaty niezależne nie są ustalane przez właścicieli nieruchomości lub spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Należą do nich odpłatności na rzecz zakładu wodociągowego. Stawki ustala specjalną uchwałą Rada Miasta lub Rada Gminy, najczęściej raz na rok. Jest to przede wszystkim opłata za zużytą wodę oraz za kanalizację, ale doliczany jest do niej także abonament, który płacimy za możliwość zachowania przesyłu wody nawet w okresie, kiedy z niej korzystamy. Kolejna opłata to koszty ogrzewania – miejskiego lub gazowego, jeśli lokator ma podpisaną umowę z zakładem gazowniczym. Do opłat niezależnych należą również koszty dostawy energii elektrycznej do przestrzeni wspólnych w budynku. Zawarty jest w nich także podatek od nieruchomości, odprowadzany do gminy oraz odpłatność za wywóz śmieci – jej wysokość jest ustalana uchwałą przez gminę.

Jakie należności zaliczamy do opłat zależnych? Należy do nich na przykład wynagrodzenie wypłacane dla zarządców oraz pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie budynku w dobrym stanie. Koszty utrzymania budynku, taki jak na przykład remonty, konserwacja oraz ubezpieczenie i obsługa prawna, również należą do opłat zależnych. Zaliczyć możemy do nich także fundusz remontowy.

Znajomość tych opłat może pomóc lokatorom zmniejszyć koszty czynszu. Mogą zastanowić się na przykład nad racjonalnym korzystaniem z wody oraz energii elektrycznej. Warto też zwrócić uwagę na oświetlenie części wspólnych budynku. Specjaliści są zdania, że największe oszczędności może dać lokatorom przede wszystkim rozsądne korzystanie z ogrzewania.

Czynsz jest opłatą wieloskładnikową, a zarządzanie opłatami może okazać się skomplikowanym zadaniem. Dobrym rozwiązaniem jest użycie specjalnego programu do rozliczania należności czynszowych, takich jak na przykład moduł Czynsze, który jest częścią systemu GW Max. Jest to funkcjonalne narzędzie, umożliwiające sprawne prowadzenie rozliczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *