icon-aktualnosci

NOWA WERSJA Comarch  ERP Optima  2019.5.1

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.5.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim możliwość obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych. To również nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu.

Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie możliwości bezpośredniej wymiany danych z bankami: mBank (system mBank CompanyNet) i Bankiem Millennium (poprzez usługę Millenet Link).

Warto podkreślić, że firma Comarch SA postawiła na dynamiczny rozwój usługi Comarch OCR. W trakcie testów nasi klienci zeskanowali ponad 385 000 faktur ze skutecznością na poziomie 85%. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

Ponad 90 nowości i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji sprawią, że praca z programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Umożliwiliśmy import Faktur Zakupu oraz dokumentów korygujących zakup w formacie PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania).
 • W związku z art. 6c. 1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej dodaliśmy wydruk Świadectwa jakości paliw stałych.
 • Wprowadziliśmy wydruki Eko dla podatników rozliczających się metodą kasową.
 • Udostępniliśmy możliwość wysyłania plików JPK_VAT za pomocą podpisu niekwalifikowanego.
 • Wprowadziliśmy obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych. Umożliwiliśmy ewidencję deklaracji pracowników związanych z uczestnictwem w PPK oraz naliczanie składek w wypłacie. Dane te będą przenosić się automatycznie do aplikacji Comarch PPK, której aktualizacja pojawi się na początku lipca.
 • Umożliwiliśmy naliczanie deklaracji ZUS RIA.
 • Dodaliśmy wydruk zawierający informację o okresie przechowywania dokumentacji pracownika.
 • Umożliwiliśmy naliczanie zajęć wynagrodzeń dla zleceniobiorców z zastosowaniem ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy.
 

Nowości Comarch ERP Optima 2019.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiliśmy definiowanie nieograniczonej ilości atrybutów na pozycji dokumentu.
 • Udostępniliśmy funkcję prezentującą zysk z transakcji dla list dokumentów.
 • Dla dokumentów Rezerwacji Odbiorcy dodaliśmy wydruk Eko – dostępny z formularza oraz z listy RO.
 • Rozszerzyliśmy współpracę z kasami fiskalnymi o modele Elzab K10 online oraz Elzab Mini LT online.
 • Wprowadziliśmy możliwość bezpośredniej wymiany danych z bankami: mBank (system mBank CompanyNet) i Bankiem Millennium (poprzez usługę Millenet Link).
 • Dodaliśmy możliwość powiązania kont księgowych z zestawieniami księgowymi bezpośrednio z poziomu formularza konta księgowego oraz raporty weryfikujące podpięte/niepodpięte konta do zestawień.
 • Umożliwiliśmy zmianę udziałów w ciągu miesiąca na formularzu kwot indywidualnych wspólnika oraz wyliczenie na ich podstawie zaliczki na PIT-28, zaliczki na PIT-36 oraz zaliczki na PIT-36L.
 • Sparametryzowaliśmy naliczanie wyrównania do najniższego wynagrodzenia w przypadku wystąpienia nieobecności typu ZUS.
 • Dodaliśmy nowe typy operacji seryjnych dla dodatków.
 • Umożliwiliśmy konfigurację z poziomu Comarch ERP Optima harmonogramu automatycznego tworzenia kopii baz danych na Comarch IBARD – nowoczesnej platformie chmurowej do przechowywania danych.
 • Dodaliśmy funkcjonalność zapisywania na karcie kontrahenta historii weryfikacji statusu w bazie VIES.
 • Udostępniliśmy nowe możliwości filtrowania w nagłówkach kolumn na listach w programie.
 • Dla usługi Comarch OCR poszerzyliśmy możliwość wczytywania faktur do rejestrów VAT o skany dokumentów umieszczone w Obiegu Dokumentów.
 

Wprowadziliśmy następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

 • W module Analizy BI dodaliśmy nowe raporty, m. in. „1.14. Informacje o firmie” przydatny dla biur rachunkowych czy „4.3.18 Obroty i salda na kontach w zakresie dat”. Pojawiły się również nowe atrybuty, np. Produkt PKWiU, Dziennik Numer, Kontrahent Rodzaj, Dokument Godzina Wystawienia. Ponadto wprowadziliśmy szereg zmian w raportach księgowości mających na celu ich optymalizację i uporządkowanie zawartych w nich informacji.
 

Comarch  ERP Optima  2019.3.1

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim nowe wzory formularzy deklaracji księgowych oraz dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych. To również nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu.
ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH:

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji CIT-8(27) z załącznikami: CIT-8/O(14), CIT-D(6), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(5) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2017r.
 • Dodano możliwość naliczenia deklaracji: VAT-7(19), VAT-7K(13) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2019 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-37(25) do systemu e-Deklaracje.
 • Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 roku (DZ. U. poz. 301), zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów, umożliwiono na zgłoszeniu SENT oznakowanie odpadów przewożonych towarów sześciocyfrowym kodem odpadu.
 • Dostosowano wysyłanie deklaracji AKC-WW do nowych schem udostępnionych na portalu PUESC
 • Umożliwiono wykazywanie na deklaracji ZUS RPA informacji o okresach pracy nauczycielskiej.

 Comarch  ERP Optima  2019.3.1

arrowPobierz Comarch ERP Optima 2019.3.1.exe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *