icon_ radiowy_odczyt

System zdalnego odczytu radiowego

System zdalnego odczytu radiowego bazuje na wskazaniach wodomierza wyposażonego w element impulsujący. Moduł radiowy zlicza cykle wodomierza i przekazuje informacje. Liczba ta jest przechowywana w pamięci modułu. Moduł radiowy, oprócz nadajnika, zawiera również baterię zasilającą i układ mikroprocesorowy. Najczęściej jest połączony z wodomierzem za pomocą przewodu. 

Jak jest zbudowany i jak działa system radiowego odczytu?

W najprostszej postaci składa się on z wodomierza (o określonym numerze seryjnym przypisanym do określonego obiektu i kontrahenta) i nakładki radiowej o unikalnym identyfikatorze. 
Zwykle wyróżnia się dwa sposoby dokonywania odczytów drogą radiową. Możemy je podzielić ze względu na sposób przekazywania danych:

Pierwszy tzw. inkasencki system zbierania danych jest to przypadek gdy inkasent wyposażony w mikrokomputer z modemem radiowym idzie w pobliże nakładki radiowej i odbiera odczyty wysyłane przez moduły radiowe.

Moduł radiowy zgłasza się swoim identyfikatorem i podaje odczyt wodomierza. Mając zebrane numery identyfikacyjne modułów i odpowiadające im wskazania wodomierzy, możemy dokonać wystawienia faktury (poprzez informację o „przypięciu” w gospodarce wodomierzowej odpowiedniego numeru identyfikacyjnego nakładki radiowej do odpowiedniego wodomierza, a co za tym idzie – obiektu i kontrahenta). W przypadku inkasenckiego systemu zbierania danych można go również dokonywać w trakcie jazdy samochodem. Tak zebrane odczyty do pliku są „zasysane” do systemu informatycznego. Na ich podstawie, na komputerze stacjonarnym w zakładzie są wystawiane faktury sprzedaży, a następnie roznoszone są lub wysyłane do klientów klasycznym listem. Można je również przesłać elektronicznie do Internetowego Biura Obsługi Klienta i Pracownika (e-faktura). To wyjątkowo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu idea tego typu wodomierza radiowego zyskuje bardzo przychylne opinie.

W skład opisywanego systemu wchodzą:

  • wodomierz – wyposażony w element impulsujący.
  • moduły radiowe – field point – urządzenia zliczające cykle elementu impulsującego wodomierza, wykrywające zdarzenia. Wszystkie informacje przekazywane są drogą radiową do urządzenia inkasenckiego w zaprogramowanym czasie. Pojedynczy moduł radiowy obsłuży maksymalnie dwa wodomierze.
  • zestaw inkasencki – laptop lub palmtop, odbiornik radiowy umożliwiający komunikację z modułami radiowymi, antena zewnętrzna.

Powyższy typ rozwiązania charakteryzują następujące cechy:

  • dane o odczytach przekazywane są cyklicznie w zaprogramowanych dniach miesiąca, roku,
  • odczyty z wodomierzy zatrzaskiwane są w jednym momencie, dzięki czemu zyskujemy możliwość dokładnego bilansowania odczytów,
  • system wymaga udania się inkasenta w pobliże miejsca instalacji z opisanym wyżej zestawem inkasenckim.

Drugi tzw. stacjonarny system zbierania danych polega na tym, że to nie inkasent z zakładu idzie do wodomierza, lecz odczyt wodomierza przekazywany jest do zakładu, w sposób całkowicie zdalny. Wodomierz z modułem radiowym, połączony z koncentratorem w sieć, wysyła informacje, tworząc sieć typu mesh. Informacja ta trafia na serwer poprzez sieć GSM.

W skład opisywanego systemu wchodzą:

  • Wodomierz – wyposażony w element impulsujący.
  • Moduły radiowe – end point – urządzenia zliczające cykle elementu impulsującego wodomierza, wykrywające zdarzenia. Wszystkie informacje przekazywane są do Koncentratora. Pojedynczy moduł radiowy obsłuży maksymalnie dwa wodomierze.
  • Koncentrator – urządzenie zbierające informacje z modułów radiowych o odczytach oraz zdarzeniach występujących w obrębie instalacji telemetrycznej. Koncentrator wykorzystuje sieć GSM do przesyłania danych na serwer.
  • Serwer – oparty na technologii chmury obliczeniowej. Przesyłane informacje z instalacji telemetrycznych zapisywane są w bazie danych.

Powyższy typ rozwiązania charakteryzują następujące cechy:
dane o odczytach przekazywane są cyklicznie na serwer przez sieć GSM – standardowo raz na dobę,
zdarzenia w obrębie instalacji telemetrycznej przekazywane są natychmiastowo, po wystąpieniu danego zdarzenia,
odczyty z wodomierzy zatrzaskiwane są w jednym momencie, dzięki czemu zyskujemy możliwość dokładnego bilansowania odczytów,
monitoring oraz zarządzanie informacjami w panelu „webowym” dostępnym z dowolnego miejsca na świecie.

Cechą wspólną powyższych rozwiązań jest zaprogramowanie wszystkich modułów w jednej grupie bilansowej tak, aby został zapamiętany odczyt radiowy wszystkich wodomierzy w tej samej chwili, np. na godzinę 24.00 ostatniego dnia miesiąca. Wykonany bilans takiej grupy jest bardzo dokładny. Otrzymujemy informacje o alarmach w przypadku przerwania połączenia pomiędzy wodomierzem i modułem radiowym, w przypadku próby integracji polem magnetycznym, w przypadku utrzymującego się stałego przepływu na poziomie kilku litrów na godzinę (podejrzenie cieknącej spłuczki lub kranu) czy w przypadku dłużej utrzymującego się stałego przepływu na poziomie setek litrów na godzinę (podejrzenie awarii w mieszkaniu klienta itd.).

Przed podjęciem decyzji o zakupie systemu informatycznego do obsługi zakładu warto jest dowiedzieć się, czy jest możliwa współpraca tego oprogramowania z danym systemem odczytów radiowych i na odwrót, przed nabyciem wodomierzy z systemem odczytów radiowych warto upewnić się, czy jest możliwość wczytania zebranych odczytów do posiadanego już oprogramowania fakturującego (zwykle zintegrowanego z księgowością).

Mimo, że cena wodomierzy z odczytem radiowym wciąż nie należy do najniższych, w dłuższym horyzoncie czasowym jest inwestycją zdecydowanie opłacalną. Planując zastosowanie radiowego systemu odczytów, warto zastanowić się nad paroma kwestiami finansowymi. Wodomierze radiowe co 5 lat muszą być legalizowane. W praktyce najczęściej oznacza to zakup nowych urządzeń. Dokonując zakupu liczników wody można stopniowo kupować takie, które już są przystosowane do odczytów radiowych. Dzięki temu koszty zostaną rozłożone w czasie, a nam pozostanie zakup modułów radiowych, które stanowią zwykle około 80-90 % całości kosztów inwestycji. Ponieważ moduły radiowe przeważnie stanowią monolit zalany w plastik, istotny z punktu ekonomicznego, jest czas jaki mogą pracować na zasilaniu z wbudowanej baterii (5-10 lat w zależności od producenta). Coraz więcej osób docenia proponowane przez nas rozwiązanie, a wodomierz radiowy cieszy się wieloma pozytywnymi opiniami.

SLiczniki wody z system odczytów radiowych stosuje się w pierwszej kolejności tam, gdzie jest utrudniony dostęp do urządzenia: domki letniskowe, tereny zakładów pracy (konieczność wystawienia przepustek, tereny jednostek wojskowych) studzienki zalewane wodą i błotem.