Comarch ERP Optima Środki Trwałe dla Biur Rachunkowych pozwala na kompleksową obsługę klienta w zakresie gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

Moduł Środki Trwałe pozwala biuru rachunkowemu na:

 • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego;
 • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa);
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych;
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych;
 • uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych;
 • ewidencję środków trwałych będących w budowie;
 • przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowanie.

Moduł posiada także kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • rejestrację „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości;
 • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych;
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych;
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

Comarch ERP Optima Środki Trwałe:

 • Przyspieszenie pracy poprzez możliwość zbiorczego naliczenia odpisów amortyzacyjnych;
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia w jednym programie;
 • Pełna kontrola wykorzystywanych środków trwałych;
 • Pewność lepszej dbałości o środki trwałe, dzięki możliwości przypisania go do konkretnej osoby.

Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Środki Trwałe biuro rachunkowe zyskuje:

 • oszczędność czasu dzięki możliwości zbiorczego naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz automatycznemu księgowaniu dokumentów takich jak: otrzymanie, amortyzacja, ulepszenia, likwidacji;
 • możliwość analizowania środków trwałych w ujęciu historycznym.