slider_5_gis_system_informacji_przestrzennej

GIS – System Informacji Geograficznej

System Informacji Geograficznej pozwala na ewidencjonowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (jest pakietem aplikacji, których głównym celem jest wsparcie zarządzania: dokumentowania, planowania oraz konserwacji sieci wodociągów i kanalizacji. Ponadto:

  • Ewidencja sieci oparta jest na przestrzennej lokalizacji (mapie);
  • Odbywa się w środowisku edytora graficznego i jest porównywalna z pracą na tradycyjnej mapie;
  • Poruszanie się po mapie ułatwiają standardowe polecenia jej powiększenia i przesunięcia na ekranie;
  • Obraz sieci w bazie danych systemu jest ciągły i niedzielony na arkusze;
  • Podkład dla sieci wod-kan może stanowić dowolny plik wektorowy (mapa numeryczna) lub rastrowy (dokument papierowy po skanowaniu i kalibracji);
  • Instalacja systemu w sieci komputerowej pozwala wielu użytkownikom korzystać w tym samym momencie z systemu. Pracownicy np. z działu technicznego czy działu eksploatacji mogą wspólnie tworzyć, modyfikować i przeglądać dane, śledząc wzajemnie postęp prac.

Szczegółowa dokumentacja miejsc awarii i zakresu wykonanych napraw umożliwia późniejsze analizy przestrzenne i statystyczne oraz ułatwia planowanie niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. Program drukuje listę prac i zlecenia wykonania remontów oraz zabiegów wraz z mapką lokalizacyjną. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia obcego uzbrojenia system wyświetla położenie innych sieci i umieszcza je na wydrukach.

 

Raporty i Mapy – wyszukiwane możliwe jest na kilka sposobów, a skale drukowanej mapy mogą być dowolne, oraz może wystąpić wiele podziałów na arkusze. W oparciu o dane o geometrii sieci i sposobie jej zasilania w poszczególnych węzłach program symuluje działanie sieci: kierunek przepływu, przeciw-spadki, zlewnie, przekroje podłużne, które mogą być prezentowane w tabelach oraz na mapie.

Funkcja szukania zasuw – dzięki niej wiadomo, które zasuwy należy zamknąć w przypadku awarii. Program ma możliwość wyłączania z analizy zasuw niesprawnych, lub takich do których nie ma dostępu. Zamknięcie zasuw skutkuje wyłączeniem dostawy wody i wygenerowaniem raportu o odciętych przyłączach (lista adresowa).

Aby zarządzanie siecią wod-kan stało się łatwiejsze dostęp do mapy można uzyskać przez Internet lub Intranet. System ma możliwość powiązania obiektów mapy z danymi opisowymi zapisanymi w zewnętrznych bazach danych tym samym umożliwiając współpracę z programami magazynowymi Comarch i bilingowym GW-Max.

 

katalog-systemu-GW-MaxKliknij aby pobrać najnowszy katalog systemu GW-Max

 

 

 

 
katalog-sprzet-inkasencki     Kliknij aby pobrać najnowszy katalog Sprzętu Inkasenckiego