W firmach specjalizujących się w serwisie i usługach kluczową rolę odgrywają Klienci. To stopień ich zadowolenia ma wpływ na to, czy polecą usługę kolejnym odbiorcą, co przełoży się na zwiększenie zysków. Aby skutecznie i efektywnie zarządzać firmą usługową należy wykorzystać zintegrowany system do zarządzania nią. Comarch ERP XL daje możliwość skutecznej obsługi klienta, rozliczania usług, a również kompleksową informację na temat wszystkich prowadzonych zleceń.

Comarch ERP XL w firmach serwisowych i usługowych

Comarch ERP XL umożliwia budowanie długotrwałych relacji biznesowych w firmach zajmujących się usługami czy serwisem. Automatyzuje takie procesy jak przyjmowanie i składanie zamówień czy przygotowywanie ofert, oraz porządkuje kartoteki kontrahentów.

System pozwala n rejestrację kontaktów z klientami, a również zarządzanie zadaniami pracowników z działu sprzedaży za pomocą modułu CRM. Działania kierowane do obecnych czy potencjalnych kontrahentów mogą być organizowane w formie wieloetapowych kampanii, a ich rezultaty można na bieżąco sprawdzać. Efektem tego jest fakt, że przedsiębiorca może optymalniej zarządzać zadaniami nadawanymi pracownikom sprzedaży, a system pokazuje mu, czy podjęte działania przynoszono oczekiwany skutek. Osoby pracujące z Systemem mogą jednocześnie szybko sprawdzać, czy należności za zlecenia są uregulowane w terminie. Comarch ERP XL pozwala także na pełną obsługę działu księgowego.

Comarch ERP XL wspomaga wykonywanie usług: gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz serwisowych, które są świadczone przed przedsiębiorstwo przez moduł Serwis. System pozwala na: planowanie prac działu serwisowego, monitorowanie przebiegów realizacji zgłoszeń, rejestracje informacji o wykorzystywanych materiałach, wykonywanych czynnościach, planowanych i zrealizowanych zgłoszeniach. Wszystkie te działania wpływają na podniesienie jakości obsługi Klienta.

Za pomocą narzędzia Business Intelligence klient może optymalnie wykorzystać dane zgromadzone w Comarch ERP XL, za pomocą różnego rodzaju raportów w postaci tabel, map czy wykresów. Mechanizmy subskrypcji i alertów dają możliwość automatycznego przesyłania raportów do wybranego Użytkownika Systemu. Pozwala to na szybką reakcję w razie pojawienia się nieprawidłowości.

Korzyści z wdrożenia Comarch ERP XL w firmach zajmujących się serwisem i usługami

Stosując system Comarch ERP XL firmy zyskują:

  • widoczną poprawę poziomu obsługi klienta, dostęp na bieżąco do informacji o obsługiwanych kontrahentach, kosztów firmy czy zleceniach;
  • prosty i sprawy wgląd w historię działań kierowanych do klienta;
  • powiększenie skuteczności działań sprzedażowych;
  • budowanie trwalszych relacji biznesowych;
  • monitorowanie stanu realizacji zleceń na bieżąco;
  • szybką obsługę realizacji reklamacji;
  • efektywniejsze planowanie oraz pełną kontrolę kosztów zleceń;
  • skuteczniejsze podejmowanie decyzji.