W przedsiębiorstwach, które wytwarzają wyroby istotną rolę odgrywa optymalne wykorzystywanie zasobów produkcyjnych, utrzymywanie ich wysokiej jakości, a również realizacja zleceń w ustalonym terminie. Niezbędne jest przeprowadzanie ewidencjonowania, rozliczania czy analizy wszystkich, również pośrednich, kosztów związanych z całym procesem produkcji.

Sposobem na efektywne i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym może być wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania, jakim jest Comarch ERP XL. Dzięki niemu możliwa jest redukcja kosztów czy ograniczenie ilości niepotrzebnych surowców przechowywanych w magazynach, a również wzrost wydajności pracowników.

Comarch ERP XL w kompleksowy sposób wspiera zarządzanie Produkcją zarówno seryjną, jak i jednostkową. Gotowe wyroby powstają zgodnie ze sztywno określonymi normami oraz reżimami technologicznymi – dzięki czemu liczba wadliwych produktów widocznie spada. Nawet jeśli dojdzie do wytworzenia nieodpowiedniej jakości wyrobu, Użytkownik może szybko zidentyfikować wadę za pomocą systemu.

Funkcjonalności systemu ważne dla specyfiki firm produkcyjnych:

  • kompleksowe wsparcie zarządzania procesami produkcyjnymi – możliwość tworzenia technologicznych kart, opisujących wszystkie etapy produkcji;
  • harmonogram, który uwzględnia dostępność surowców;
  • efektowne planowanie zleceń produkcyjnych, tak aby dotrzymać ustalonych terminów dostaw;
  • intuicyjny interfejs do realizacji produkcji, który można obsługiwać za pomocą paneli dotykowych;
  • obsługa ścieżki dokumentów różnych branż: od zamówienia, aż do realizacji zleceń produkcyjnych;
  • możliwa ewidencja odpadów i ścinków surowców;
  • wprowadzenie optymalizacji rotacji materiałów w magazynie;
  • możliwość optymalnego zarządzania projektami oraz tworzenia kosztorysów;
  • możliwość szybkiego odnalezienia dostawy, z której pochodzi dany surowiec;
  • kompleksowe wsparcie wszystkich obszarów działalności firmy, np. logistyki, księgowości, płac, kadr, kontaktów z klientami.

Comarch ERP XL daje możliwość rejestrowania przebiegu produkcji (zużyte surowce i materiały, stosowane zasoby, faktyczny czas) w tym także rozszerzone informacje na temat pochodzenia produktów, surowców i półproduktów na poziomie partii. Za pomocą elastycznych mechanizmów definiowania procesów produkcyjnych jest możliwość wykorzystania modułu podczas obsługi linii produkcyjnej, realizacji produkcji pod dane projekty czy w procesach przetwarzania surowców (sortowanie, przetwórstwo itp.).

Za pomocą rozbudowanego mechanizmu rozliczania produkcji mamy możliwość przypisywania kosztów z wielu źródeł, do obiektów produkcyjnych w obrębie różnych kategorii. Źródłem kosztu produkcji może być zapis księgowy, saldo konta, dokument handlowy, składniki listy wynagrodzeń oraz inne obiekty kosztowe. Można również przypisywać źródła, które nie posiadają źródeł np. dodatkowe narzuty. Dzięki temu firma może bardzo dokładnie określić rzeczywisty koszt wytwarzania wyrobów.

Ważnym aspektem jest również możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy produkcji oraz wyników firmy. Proces ten jest wspierany przez narzędzia Business Intelligence, które dostarcza zawsze aktualne informacje. Z jego pomocą osoba zarządzająca firmą, dzięki czytelnym tabelom, wykresom czy mapom zawsze wie, co dzieje się w przedsiębiorstwie, czego efektem są trafnie podejmowane decyzje.

Dzięki wdrożeniu Comarch ERP XL – kompleksowego rozwiązania informatycznego, firmy produkcyjne posiadają narzędzia nie tylko do zarządzania procesami produkcyjnymi, ale również wszystkich pozostałych obszarów firmy jak: Księgowość, Kadry i Płace, Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa czy Marketing. Integracja systemu sprawia, iż dane raz wprowadzone do systemu są widoczne również w pozostałych modułach, dla wszystkich Użytkowników, którzy ich potrzebują.