Comarch ERP Optima Płace i Kadry dla biur rachunkowych wspomaga obsługę kadrowo – płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł Płace i Kadry umożliwia:

 • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią;
 • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów;
 • możliwość zaimportowania danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA);
 • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop;
 • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika np. urlopu wypoczynkowego;
 • możliwość wyboru metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc);
 • ewidencjonowanie i rozliczanie nadgodzin;
 • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności;
 • korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci;
 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu będą naliczały się automatycznie na wskazanych listach;
 • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe;
 • rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami;
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje;
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy;
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami);
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.

Moduł Płace i Kadry Plus

Posiada dodatkowe funkcje takie, jak:

 • strukturę organizacyjną, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów;
 • opcję powiązania listy płac z wybranym wydziałem;
 • obsługę kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg;
 • udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie;
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą;
 • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia;
 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny;
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP;
 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do sześciu wejść/wyjść w obrębie doby;
 • możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów;
 • atrybuty, czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji.

Comarch ERP Optima Płace i Kadry można zintegrować również z systemem Comarch ERP XL, korzystając z dodatkowego modułu synchronizacji.

To potrzeba klienta decyduje o tym, jakie funkcjonalności programu będzie wykorzystywał w swojej pracy. W każdym momencie możliwe jest rozszerzenie instalacji z modułu Płace i Kadry do Płace i Kadry Plus.

Moduły te charakteryzują się przede wszystkim: prostą obsługą, przejrzystością informacji, możliwością szybkiego dostosowywania się do zmieniających się przepisów oraz stabilną pozycją na rynku.

Z modułem Kadry i Płace biuro rachunkowe zyskuje:

 • możliwość zawierania umów z pracownikiem na dowolnie wybraną formę zatrudnienia;
 • łatwość prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach;
 • pełną kontrolę nadgodzin pracowników, dzięki automatycznemu rozliczaniu nadgodzin;
 • bezproblemową współpracę z programem Płatnik oraz SOD – offline;
 • dużą elastyczność w definiowaniu i naliczaniu wynagrodzeń pracownikom, uwzględniających różnorodne dodatki płacowe;
 • oszczędność czasu dzięki funkcji seryjnego wprowadzania zmian na kartotekach pracowniczych, a także poprzez seryjne naliczanie deklaracji np. PIT-11, PIT-40;
 • dostępność wszelkich formularzy związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika.