slider_2_wywoz_odpadow_komunalnych

Funkcjonalność ta powstała z myślą o placówkach, które obok działalności wodno-kanalizacyjnej zajmują się także wywozem odpadów komunalnych (nieczystości stałych) od klientów indywidualnych lub przedsiębiorstw. Narzędzia systemu są dopasowane do założeń nowej ustawy.

Wydzielone są 2 aplikacje:

  • stacjonarne – tworzące kompletną bazę wiedzy o „wytwórcach” odpadów, a także rezultatach procesu selektywnej zbiórki oraz
  • mobilne – „webowe”, które tworzą bazę zdarzeń „online” opisaną czasowymi stemplami. Stanowią one nie tylko źródło wszystkich danych związanych z przebiegiem zbiórki, ale także pozwalają na zwiększenie nadzoru nad służbami pracującymi w terenie. Zwiększa to możliwości całego systemu

System pozwala ponadto na fakturowanie usług wywozu nieczystości stałych. Obciążenia za wywóz odpadów i innych usług mogą być rozliczane indywidualnie lub grupowo – jeśli chodzi o osoby fizyczne – na podstawie konfiguracji określonej w Zarządzaniu. Możliwe jest dopasowanie fakturowania tak, że klient otrzyma osobną fakturę za poszczególne usługi i obiekty (podmioty gospodarcze) lub faktury zbiorcze (odpowiedzialna za zbiórkę odpadów GMINA).

Funkcjonalność systemu pozwala na prowadzenie gospodarki pojemnikami uwzględniając ich cechy indywidualne (kody kreskowe, numery ewidencyjne). Możliwe jest dzięki temu uzyskanie informacje o strukturze i ilości wywozu odpadów w wybranym okresie. W zakładanych dla każdego pojemnika kartotekach odnotowywana jest informacja o statusie użytkowania pojemnika (pojemnik używany, nowy, po naprawie, zlikwidowany). Dla pojemników używanych dostępna jest informacja o posesji, w której jest wykorzystywany. Operator może tworzyć harmonogramy wywozu nieczystości, generować faktury za wykonane wywozy lub faktury prognozowane za wybrany okres rozliczeniowy oraz prowadzić rozliczenia i analizy. Zasoby przedsiębiorstwa, jak np. sprzęt czy kierowcy, mogą być zarządzane przez operatora za pomocą różnych narzędzi (grafiki, trasy wywozu, analizy – aktualne oraz historyczne).