Wdrożenia oprogramowania

Podjęcie decyzji o zakupie nowego programu dla naszej firmy poprzedzone jest konkretną motywacją. Powodów podjęcia takiej decyzji jest zwykle kilka:

  • zaprzestanie rozwoju programu lub brak wsparcia ze strony producenta obecnego programu;
  • brak ergonomii pracy w obecnie używanym programie;
  • ciągle powtarzające się błędy bazy danych;
  • przestarzała technologia ograniczająca rozwój naszej firmy;
  • zmiany w otoczeniu biznesowym wymagające szybkiego dostosowania się;
  • brak wystarczającej informacji o stanie firmy (poczucie utraty kontroli).

Błędem jest myślenie, że nowy wielofunkcyjny program komputerowy sam zrobi porządek w firmie w której jest po prostu bałagan. Zakup nowego programu do zarządzania jest świadomą decyzją o rozwoju firmy.

Wdrożenie nowego programu jest procesem. Pierwszym i najważniejszym etapem wdrożenia oprogramowania jest analiza przedwdrożeniowa, której zadaniem jest opisanie stanu bieżącego, określenie potrzeb i sposobów ich realizacji. Na tym etapie precyzyjnie opisujemy obieg dokumentów w firmie, procesy przepływu towarów, strukturę organizacyjną firmy, listę użytkowników programu oraz ich zakres uprawnień, potrzeby w zakresie analiz sprzedaży, analiz księgowych, wymiany danych z programami współpracującymi, sposób naliczania podstawy wypłat, plan kont itd.