Witamy w nowym Systemie Obsługi Zgłoszeń Serwisowych!


W trosce o naszych klientów uruchomiliśmy nowy internetowy System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych. Każde zgłoszenie ma przyporządkowany unikalny numer, którego możesz używać do śledzenia postępów i komunikacji online. Prowadzimy pełne archiwum wszystkich zgłoszeń. Utwórz konto aby rozpocząć.

„Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem RODO, jeśli zgłoszenie serwisowe będzie obejmowało usługi, w trakcie których będzie następowało przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia RODO – Administrator Danych i Procesor (Podmiot Przetwarzający – Boss Computers) muszą mieć podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.”