slider_1_faktury

Comarch ERP Optima Faktury to narzędzie, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie: faktury sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych), faktury zakupu, faktury korygującej i Pro Forma, faktury zaliczkowej, oraz paragonu. Dla lepszej kontroli przepływów pieniędzy w firmie oraz obsługi rozliczeń dostarczamy moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank

Wystawianie różnego rodzaju dokumentów rozliczeniowych staje się znacznie prostsze i bardziej uporządkowane dzięki oprogramowaniu do fakturowania.

  • Moduł Comarch ERP Optima Faktury – niezwykle intuicyjny i prosty w obsłudze;
  • Za jego pomocą wystawić można dokumenty zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej;
  • Pełna integracja tego programu z pozostałymi modułami;
  • Wprowadzone dane są na bieżąco aktualizowane w obrębie całego programu, co w znacznym stopniu ułatwia obsługę i procesy księgowe.

Ze względu na bogatą funkcjonalność, zawierającą również opcje sprzedaży, kupna i internetowej wymiany dokumentów, moduł stanowi najlepszy program do faktur spośród istniejących na rynku produktów tego typu.

 

Faktury – program do faktur

icon_faktury

 

Comarch ERP Optima Faktury to dobry program do fakturowania umożliwiający elektroniczną wymianę dokumentów z partnerami handlowymi, co stanowi jego duży atut w porównaniu z konkurencyjnymi programami. Moduł Comarch ERP Optima Faktury to doskonały program do fakturowania dla małych firm, w których liczy się oszczędność czasu i profesjonalizm działania. Program jest wygodnym narzędziem do wystawiania faktur, oraz do ich drukowania.

 

 

Kasa/Bank

icon_kasa_bank

 

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank to moduł, umożliwiający pobranie informacji o kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródłach przychodów oraz ponoszonych kosztach. Dzięki modułowi można sprawdzać stan bieżących należności i zobowiązań. W module Kasa/Bank na podstawie bieżących analiz wpływów, wydatków i prognoz przepływu środków pieniężnych można zapoznać się z kompletem danych o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Moduł Kasa/Bank współpracuje z bankowością elektroniczną w trybie on-line, poprzez wymianę pliku z zapisami wyciągu bankowego lub poleceniami zapłaty. Obsługiwane są płatności masowe (indywidualne numery rachunków bankowych przypisane klientom). Umożliwia także generowanie not odsetkowych, ponaglań zapłaty oraz potwierdzeń salda.

read_more