slider_3_czynsze_i_mieszkaniowka

Placówki prowadzące gospodarkę mieszkaniową dokonują rozliczenia należności czynszowych i należności za zużywane media, taki jak m.in. ciepło, woda, kanalizacja czy prąd. Konieczne jest więc bieżące prowadzenie ewidencji lokali, lokatorów czy nieruchomości oraz dokonywanie rozliczenia wpłat zaliczkowych, rejestracja zapłat i windykacja należności.

Rozszerzeniem funkcjonalnym modułu CZYNSZE jest moduł CZYNSZE EKSPLOATACJA. Jego celem jest usprawnienie technicznej obsługi zasobów lokalowych. We wzbogaconym module możliwa jest rejestracja planowanych, realizowanych oraz wykonanych prac konserwacyjnych – przeglądów okresowych, przeglądów doraźnych, napraw, konserwacji oraz wymian zarówno dla poszczególnych lokali, jak i dla całych nieruchomości.

Charakterystyczne cechy modułu:

 • Prowadzenie rozliczeń dla wielu zarządców czy wspólnot;
 • Definiowane kartotek zarządców, nieruchomości, lokali oraz budowanie struktur miedzy nimi;
 • Określanie i naliczanie dowolnej liczby składników czynszowych (np. zaliczek na czynsz, zaliczek na media czy też opłaty na fundusz remontowy);
 • Modyfikacja istniejących oraz opracowywanie nowych algorytmów według których naliczane/rozliczane są składniki czynszowe;
 • Dowolne rozliczanie zaliczek na media (definiowalne algorytmy rozliczeń);
 • Rozliczanie struktur bilansowych – rozliczanie różnic wynikających z odczytów wodomierza na budynku (nieruchomości);
 • Kartoteka naliczenia w czytelny sposób obrazuje wszystkie składniki naliczeń (wgląd do wszystkich wygenerowanych naliczeń) oraz rozliczeń i korekt;
 • Tworzenie wielu grup cennikowych (w wypadku prowadzenia gospodarki czynszowej dla wielu wspólnot – dla każdej wspólnoty możliwe jest utworzenie osobnego cennika);
 • Generowanie not czynszowych jak również faktur VAT.

Założenia programu – naliczanie czynszu:

 • Sposoby naliczania składników czynszowych zawarte są w algorytmach, które dostępne są po kliknięciu w menu głównym: INNE/SŁOWNIKI/ELEMENTY SKŁADNIKÓW CZYNSZU
 • Na lokalu oraz/lub na nieruchomości w zakładce CHARAKTERYSTYKA zapisywane są wartości wpływające na naliczenia – np. liczba osób czy norma na osobę.
 • Na lokalach w zakładce SKŁADNIKI CZYNSZU – definiowane są składniki, które dla danego lokalu maja być naliczane, określana jest pozycja cennika wg. której ma być liczony składnik, zapisywana jest data naliczenia składnika.
 • Na lokalach w zakładce SKŁADNIKI CZYNSZU – definiowane są składniki, które dla określonego lokalu mają być naliczane. Definiowana jest pozycja cennika według której ma być liczony składnik, zapisywana jest również data naliczenia składnika.
 • W systemie zakładane są również liczniki (wody, ciepła, gazu), według których wskazań naliczane są obciążenia miesięczne  lub dokonywane jest rozliczanie zaliczkowanych obciążeń. 
 • Składniki czynszu pogrupowane są w rodzaje naliczeń, które wynikają z częstotliwości naliczania danej składowej oraz jej funkcjonalności. Dla przykładu: rodzaj naliczenia zdefiniowany jako „czynsz” zawiera wszystkie składniki czynszowe, które wpływają na comiesięczne należności (czynsz + media) i składniki te są naliczanie co miesiąc. Rodzaj naliczenia zdefiniowany jako „rozliczenie” zawiera składniki takie jak np. zaliczki na wodę czy kanalizację i obliczany jest (zgodnie z konfiguracją) np. co pół roku.
 • Naliczanie czynszu może być wykonywane indywidualnie (dla określonego lokalu) lub zbiorczo – dla wybranych lokali, nieruchomości lub dla wszystkich zdefiniowanych lokali.
 • Dla każdego lokalu istnieje osobna kartoteka, na której rejestrowane są wszystkie naliczone składniki.
 • Po naliczeniu należności czynszowych generowane są one w sposób seryjny lub indywidualnie na noty czynszowe.