Szkolenie personelu może odbywać się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest sytuacja, gdy nauka przychodzi de facto sama z siebie, podczas codziennej pracy. Drugim rodzajem są szkolenia, które mają charakter zaplanowany. W pierwszym przypadku pracownik po raz pierwszy ma do czynienia z pewnym problemem, a jego rozwiązanie jest dla niego nowym doświadczeniem oraz w pewien sposób uzupełnia stan jego dotychczasowej wiedzy. Natomiast w zaplanowanych szkoleniach nauka przebiega w sposób przewidziany, a postępy pracownika są kontrolowane, co pomaga weryfikować umiejętności i wiedzę oraz usuwać błędy.

W procesie szkolenia personelu możemy wyróżnić kilka etapów. Jednym z nich jest uświadomienie pracownikom postępów, których dokonują. Szkolenie powinno również uczyć odpowiedzialności i zachęcać do dalszej nauki. Czynnikiem motywującym personel do wzmożonej pracy podczas nauki jest obecność kierownictwa.

Po co organizować szkolenia?

Szkolenia pracowników są niezbędnym narzędziem, które służy do rozwijania potencjału zasobów ludzkich w naszej firmie. Powinny być organizowane w sytuacji, gdy kierownictwo dostrzega w personelu możliwości szeroko rozumianego rozwoju. Szkolenia powinny być także częścią przygotowania do podjęcia nowych zadań oraz pracy na nowych stanowiskach.

Warto też pamiętać, że stan wiedzy w różnych dziedzinach zmienia się, dlatego zadaniem kierownictwa jest dopilnowanie, aby pracownicy posiadali niezbędne kompetencje i kwalifikacje, dostosowane do ich stanowiska oraz powierzonych zadań. Należy także wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie szkoleń personelu. Różnego rodzaju zajęcia i warsztaty stwarzają warunki dla rozwoju i doskonalenia osobowości, pobudzają kreatywność, pomysłowość, innowacyjność i przedsiębiorczość, a także przywiązanie pracowników do firmy.

Zalety szkoleń

Szkolenia powinny być ważnym uzupełnieniem działalności firmy. Jest to tak naprawdę oszczędność, zarówno czasu, jak i środków, które należałoby poświęcić na rekrutację i przyuczenie nowych pracowników, dlatego szkolenia warto przeprowadzać zawsze wtedy, gdy jest taka możliwość i okazja.

Z tego względu kadra zarządzająca powinna na bieżąco kontrolować potrzeby i zmiany zachodzące w branży, aby dostosować do nich program szkoleń pracowniczych. Szkolenia i możliwość podnoszenia kompetencji jest dużą zaletą dla pracowników, którzy w ten sposób mogą zapracować na wewnętrzny awans, podjąć nowe zadania i stać się bardziej samodzielni.

Owszem, obecność wykwalifikowanego personelu oznacza wzrost kosztów pracy, ale jednocześnie pozytywnie wpływa na zyski przedsiębiorstwa oraz podnosi jakość oferowanych produktów oraz usług. Kierownictwo firmy powinno jednak organizować szkolenia dotyczące umiejętności i wiedzy przydatnych pracownikom, aby w ten sposób zachęcić ich do nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *