Termin „konfiguracja” ma kilka znaczeń. W odniesieniu do systemu komputerowego konfiguracja oznacza dostrojenie parametrów niezbędnych do działania oprogramowania.

Konfiguracja polega na zmianie ustawień systemu w sposób dostosowany do potrzeb użytkownika. Celem nowoczesnego systemu jest usprawnienie pracy przedsiębiorstwa. Skuteczne wdrożenie oprogramowania to często skomplikowany, z reguły czasochłonny proces, który wymaga dużego nakładu środków. Dobrze skonfigurowany program wpływa na funkcjonowanie firmy usprawniając przebieg dokumentów, prowadzenie księgowości, współdzielenie zadań oraz inne czynności.

Choć wprowadzanie dodatkowych usprawnień może wydawać się stratą czasu i funduszy, to w rzeczywistości jest inaczej – konfiguracja oprogramowania w znaczący sposób wpływa na efektywność i pracę przedsiębiorstwa, co przekłada się na zyski firmy. Jak wygląda konfiguracja oprogramowania? Warto prześledzić to na przykładzie systemu Comarch ERP Optima, który dzięki odpowiedniej konfiguracji można dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa.

Konfiguracji systemu możemy dokonać na trzech poziomach – parametrów programu, parametrów stanowiska oraz parametrów firmy. Podczas konfigurowania programu zmiany przeprowadzane są w obrębie całej aplikacji. Zmiany parametrów stanowiska dotyczą danego komputera, a konfiguracja parametrów firmy obejmuje określone w indywidualny sposób bazy danych. Po zainstalowaniu oprogramowania system pracuje w oparciu o domyślne ustawienia. Istnieje możliwość ich konfiguracji przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji oraz wprowadzeniem danych. Aby rozpocząć konfigurację oprogramowania Comarch ERP Optima, należy wybrać odpowiednią opcję z menu, która przeniesie użytkownika do okienka, w którym możliwe jest dokonanie zmian. Administrator może z tego poziomu wybrać odpowiednią grupę konfiguracyjną, która ma zostać zmieniona – Firma, System lub Stanowisko. W grupie Firma zmodyfikować można najważniejsze dane firmy, w grupie Program użytkownik zmieni parametry dotyczące administracji oraz korzystania z programu, a w grupie Stanowisko dostosuje system do danego stanowiska pracy. Przeprowadzone zmiany można zapisać lub też wybrać opcję przywrócenia systemu do poprzedniego stanu.

Konfiguracja systemu Comarch ERP Optima staje się łatwiejsza dzięki wykorzystaniu schematów konfiguracyjnych. To rozwiązanie zmniejsza liczbę parametrów konfiguracyjnych, co upraszcza dokonywanie zmian. Użytkownik może wybrać właściwy schemat konfiguracyjny, które dotyczą danych modułów oprogramowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *