Analizę przedwdrożeniową można podzielić na analizę funkcjonalną i konfiguracyjną.

Analiza funkcjonalna ma za zadanie określić zakres potrzeb. Dzięki niej można ustalić rzeczywiste oczekiwania danego przedsiębiorstwa odnośnie określonego rozwiązania informatycznego. Analiza przedwdrożeniowa funkcjonalna wskazuje również te dziedziny działalności firmy, które wymagają większego niż zazwyczaj wsparcia ze strony nowowprowadzonego rozwiązania informatycznego. Może być przeprowadzana przez zewnętrznych konsultantów, dzięki czemu znika ryzyko tendencyjnego lub nieobiektywnego przedstawienia konkretnych problemów i potrzeb przedsiębiorstwa. Korzyści z profesjonalnie przeprowadzonej analizy funkcjonalnej są nieocenione. Przede wszystkim pozwala ona na znaczną redukcję niepotrzebnych kosztów, podczas implementacji danego systemu informatycznego, pozwala również na optymalne wykorzystanie możliwości wprowadzanego systemu. Dzięki niej znacznie skraca się czas przestoju oraz innych trudności w działalności firmy w czasie implementacji, poza tym analiza przedwdrożeniowa jest nieocenionym wskaźnikiem stopnia efektywności procesów biznesowych.

Po wykonaniu analizy funkcjonalnej przychodzi decydujący moment zarówno dla potencjalnego użytkownika oprogramowania jak i dostawcy rozwiązania informatycznego. Dostawca systemu informatycznego musi odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy system informatyczny, który oferuje ma funkcje których oczekuje klient i czy pracownicy firmy wdrażającej posiadają wystarczające kwalifikacje do realizacji wdrożenia i szkoleń zgodnie z harmonogramem wymaganym przez klienta? Potencjalny odbiorca (użytkownicy) musi odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy proponowane rozwiązanie informatyczne w sposób satysfakcjonujący realizuje potrzeby przedsiębiorstwa? Odpowiedź negatywna jednej lub drugiej strony pozwoli wycofać się z projektu w jego najwcześniejszej fazie bez zbędnych strat, kosztów i niepotrzebnych wzajemnych oskarżeń. Pozwala uniknąć sytuacji, w której wprowadzone rozwiązanie informatyczne nie pokrywa potrzeb firmy lub pokrywa zbyt duży obszar działania, przez co generuje niepotrzebne koszty.

Przy pozytywnej odpowiedzi po obu stronach, przechodzimy do analizy konfiguracyjnej. Ma ona za zadanie wnioski z analizy funkcjonalnej przekształcić w taką konfigurację oferowanego oprogramowania, aby realizowało cel wdrożenia nowego oprogramowania.

Okolicznością, w której analiza przedwdrożeniowa sprawdzi się najlepiej, jest wprowadzanie systemów klasy ERP (Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *