Cyberprzestrzeń może być polem dla wielu nadużyć i przestępstw. Na ataki cybernetyczne narażone są przedsiębiorstwa oraz prywatni użytkownicy internetu. Cyberprzestępcy są w stanie ukraść dane, które mogą potem wykorzystać, ukraść e-tożsamość, a także dokonywać przestępstw gospodarczych, których efektem mogą być poważne straty finansowe. Cyberprzestępstwa są dokonywane za pośrednictwem internetu, a hakerzy zwykle wykorzystują niewiedzę i nieostrożność osób korzystających z sieci.

Sposobem na ochronę przed cyberatakami jest znajomość metod stosowanych przez hakerów oraz ostrożność podczas korzystania z internetu. Istnieją również inne metody przygotowania się na działalność cyberprzestępców. Jednym ze sposobów na opracowanie strategii ochrony przed niebezpieczeństwami, które grożą użytkownikom sieci, jest wykonanie tak zwanych testów penetracyjnych.

Na czym polegają testy penetracyjne?

Test penetracyjny jest kontrolowanym atakiem na system, który umożliwia wypróbowania istniejących zabezpieczeń oraz ich poziomu. W trakcie testów penetracyjnych sprawdzany jest poziom odporności oraz podatności systemu teleinformatycznego na próby sforsowania zabezpieczających go barier. Testy penetracyjne umożliwiają ocenę ryzyka związanego z problemami technicznymi oraz słabościami systemu lub sprzętu, pozwalają sprawdzić poprawność konfiguracji systemu teleinformatycznego. Podczas testów penetracyjnych ocenić można również działanie procedur oraz samych użytkowników systemu.

Osoba, która przeprowadza test penetracyjny, działa z perspektywy hakera. Jednak w przeciwieństwie do ataku cyberprzestępcy, właściciel systemu wyraża zgodę na takie działanie. Pentester, czyli osoba wykonująca test penetracyjny, po sprawdzeniu stanu zabezpieczeń, przygotowuje specjalny raport. W dokumencie zostają opisane wykryte problemy oraz zalecenia i rekomendacje.

Skuteczny test penetracyjny w jak największym stopniu powinien przypominać rzeczywisty atak hakerski, powinien również być przeprowadzony przez osoby bardzo dobrze zorientowane w temacie sieciowych zagrożeń oraz nowych sposobów dokonywania cyberprzestępstw. Z tego powodu procedury w trakcie testu penetracyjnego nie są ściśle określone – pentesterzy muszą brać pod uwagę różne, także niekonwencjonalne, oraz nowatorskie formy cyberataków. Jest to cecha, która odróżnia test penetracyjny od audytu, ponieważ ten drugi sposób kontroli systemu teleinformatycznego służy do zbadania jego zgodności z obowiązującymi normami oraz aktami prawnymi.

Testy penetracyjne możemy podzielić na dwa typy. Pierwszym z nich jest test przeprowadzony z minimalną wiedzą, dostępną każdemu użytkownikowi sieci. Ta metoda może być mało efektywna. Drugi rodzaj kontroli to test penetracyjny z pełną wiedzą, z dokładną znajomością specyfikacji oraz dokumentacji, jednak w tym przypadku mogą pojawić się nieścisłości dotyczące sytuacji rzeczywistej a tej zawartej w dokumentach.

Możliwe jest samodzielne wykonanie testów penetracyjnych, przeprowadzone z zastosowaniem specjalnego oprogramowania, jednak z pewnością bardziej skuteczna będzie kontrola profesjonalnych pentesterów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *