System ERP to niezwykle przydatne narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem. ERP to skrót od angielskiego terminu „enterprise resource planning”, co możemy przetłumaczyć jako „planowanie zasobów przedsiębiorstwa”. Oprogramowanie typu ERP służy przede wszystkim do planowania zarządzania zasobami firmy w efektywny sposób. Systemy wspomagające zarządzanie firmą są wykorzystywane także do kompleksowego wsparcia zarządzania firmą. Wsparcie w ramach systemu typu ERP może dotyczyć całości zarządzania firmą i jej zasobami lub obejmować tylko fragment działalności.

Pierwsze aplikacje, które miały spełniać taką rolę jak współczesne systemy ERP, pojawiły się już w latach 60. Były to programy przeznaczone do wsparcia zarządzania firmą IC – od angielskiego „Inventory Control”, czyli „kontrola zapasów”, i służyły przede wszystkim do zarządzania gospodarką magazynową. Rozwój technologii oraz informatyzacja doprowadziły do powstania nowych standardów – MRP ułatwiał planowanie potrzeb materiałowych, MRP II (lata 80.) z kolei wspierał planowanie oraz proces produkcji. W późniejszych latach rozwiązanie to poszerzono o kolejne funkcje, wspierające finanse i księgowość oraz kadry i płace. W ten sposób wykształcił się nowy standard, czyli ERP.

Różnica między ERP a MRP

System ERP posiadał funkcjonalności swoich poprzedników, ale wzbogacono go o narzędzia przeznaczone do zarządzania relacjami z klientami, a także do zaawansowanego raportowania oraz analizy danych biznesowych. Kolejnym krokiem w rozwoju systemu ERP było połączenie środowiska informatycznego z siecią internetową, co znacznie zwiększyło możliwości oprogramowania w zakresie komunikacji.

Współczesne systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem to zbiór wielu funkcji, które są ze sobą połączone, działają wydajnie i szybko oraz umożliwiają współdzielenie danych. W nowoczesnych systemach ERP pojawiają się na przykład narzędzie takie jak Business Intelligence oraz e-commerce.

Dlaczego oprogramowanie ERP zyskało taką popularność? Przede wszystkim pozwala ono na szybką wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy oraz kompleksowe zarządzanie procesami. Poszczególne działy przedsiębiorstwa – zakupów, magazynowy, logistyczny, sprzedaży, produkcji, zaopatrzenia, księgowy, kadry i inne – mogą korzystać wzajemnie za swoich informacji.

Ponadto system informatyczny Comarch ERP XL ma modułową budowę, która umożliwia zarządzanie firmą w wielu aspektach. To uniwersalne i wygodne narzędzie przeznaczone do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. To rozwiązanie jest przeznaczone do kompleksowej obsług i średnich i dużych przedsiębiorstw z branży produkcji, handlu oraz usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *