Wbrew pozorom zarządzanie gospodarką komunalną jest złożoną czynnością. Wystarczy spojrzeć chociażby na elementy, z których składać może się taka usługa. W zarządzanie wywozem odpadów komunalnych możemy wliczyć między innymi koszty odbioru i transportu do regionalnych instalacji odpadów zmieszanych, koszt ich przetworzenia, opłatę za odbiór i transport odpadów zbieranych selektywnie, a także koszt sortowania surowców wtórnych. Elementem zarządzania gospodarką komunalną są również koszty odbioru, demontażu oraz przetworzenia odpadów wielkogabarytowych oraz koszty samej obsługi systemu. Zadbanie o te wszystkie dziedziny wymaga właściwej organizacji, a jej osiągnięcie jest możliwe dzięki wprowadzeniu do prac przedsiębiorstwa funkcjonalnego oprogramowania. Dobrą propozycją jest specjalistyczny moduł systemu GW-Max, przeznaczony do obsługi wywozu odpadów komunalnych.

Wywóz odpadów komunalnych – praktyczny i funkcjonalny

W 2016 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zarządzaniu odpadami komunalnymi, a w lipcu 2017 roku w życie weszły kolejne zmiany. Połączenie zgodnego z przepisami oraz sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa zajmującego się zarządzaniem gospodarką komunalną wymaga zwrócenia uwagi na pewną ilość czynników. Zadaniem, które to ułatwia, jest część systemu GW-Max, służąca do obsługi wywozu odpadów komunalnych.

Jest to funkcjonalność przygotowana specjalnie dla przedsiębiorstw, które zajmują się wywozem nieczystości stałych, obsługujących zarówno klientów indywidualnych, jak i inne firmy. Funkcje systemu są dostosowane do przepisów prawa.

Moduł został podzielony na 2 aplikacje. Aplikacja stacjonarna służy do tworzenia bazy informacji o klientach oraz o wyniku procesów selektywnej zbiórki odpadów. Z kolei aplikacja mobilna pozwala na zbieranie danych dotyczących zbiórki odpadów, umożliwia również kontrolę pracowników działających w terenie, co pozwala na sprawne zarządzanie całym systemem.

Ważną możliwością, którą daje oprogramowania, jest funkcja fakturowania usług wywozu stałych nieczystości. Opłaty za wywóz odpadów komunalnych można rozliczyć w sposób indywidualny, zgodnie z obowiązującymi normami. Dużym ułatwieniem jest podział faktur – klient może otrzymać dokument dotyczący danych obiektów i usług lub faktury zbiorcze. To pierwsze rozwiązanie jest korzystne dla przedsiębiorstw, z drugiego mogą skorzystać na przykład gminy.

System ułatwia zbieranie przydatnych informacji na temat ilości odpadów oraz ich struktury, umożliwia też kontrolę statusu danego pojemnika. Praktycznymi funkcjami są również opcje tworzenia harmonogramów, prognozowania oraz analiz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *