Kwestie prawne dotyczące usług w modelu chmurowym są stosunkowo skomplikowane. Istnieją dość dokładne przepisy regulujące najważniejsze zasady korzystania z chmury. Mimo wszystko warto wnikliwie przeczytać umowę sygnowaną z dostawcą, ponieważ to w niej zapoznamy się z najważniejszymi informacjami odnośnie zasad korzystania z chmury czy przetwarzania naszych danych. Znajdziemy w niej również informacje dotyczące dostępu do naszych plików czy postępowania w razie awarii, a także określające stosowane mechanizmy ochrony danych.

Warto jednak pamiętać o najważniejszej kwestii. Umowa z dostawcą opiera się przede wszystkim na prawie kraju, w której zlokalizowana jest usługa. Niniejsze prawo może się znacznie różnić od przepisów obowiązujących w kraju klienta, ale ostatecznie zapisy umowy nie mogą stać w sprzeczności z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju, z którego pochodzi usługobiorca. Jeżeli takie sprzeczności występują, wówczas usługa po prostu nie jest dostępna w danym miejscu. Poza tym należy wiedzieć, że wiodący dostawcy usług chmurowych formułują swoje umowy w dość uniwersalny sposób, który rzadko kiedy stoi w jawnej sprzeczności z konkretnym systemem prawnym stosowanym w danym państwie.

Dlatego w sytuacji, gdy dostawca chmury ma swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej, nasze dane zabezpiecza nie tylko prawo unijne, ale również polskie ustawy: o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W tym przypadku ewentualne postępowanie prawne jest ułatwione, ponieważ na terenie UE obowiązuje pod tym względem jednolite prawo. Niewielkie komplikacje mogą wystąpić w sytuacji, gdy chmury zlokalizowane są poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oczywiście wytyczne unijne dość jasno precyzują wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem przechowywanych danych. Usługodawca, który nie spełni tych wytycznych, w zdecydowanej większości przypadków nie będzie mógł oferować swoich usług w Unii.

W razie jakichkolwiek problemów z realizacją zapisów znajdujących się umowie pomiędzy klientem a dostawcą obydwie strony mogą określić prawo i jurysdykcję, której podlegają niniejsze zobowiązania. Bywa, że nie ma to większego znaczenia, ponieważ istnieją międzynarodowe konwencje, które ujednolicają niniejsze kwestie. Najczęściej jednak przepisy prawa, w oparciu o które rozsądzane są wszelkie spory, pochodzą z państw, w których działają dostawcy chmury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *