Wodomierz to urządzenie, które służy do naliczania opłat za zużytą wodę oraz odprowadzane ścieki. Jego montaż nie jest jednak jedynym obowiązkiem właściciela. Wodomierze wymagają dokonywania regularnej legalizacji. Na czym polega ta czynność i kto za nią odpowiada? To zagadnienie może być źródłem wątpliwości, które należy jednak rozwiązać, aby móc legalnie korzystać z wodomierza.

Czym jest legalizacja?

Na początku warto odpowiedzieć na pytanie, na czym polega legalizacja wodomierza. Jest to procedura, dzięki której właściciel urządzenia może mieć pewność, że działa ono prawidłowo. Legalizacja wodomierza to przegląd, który trzeba przeprowadzać co 5 lat w punktach wyznaczonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Po sprawdzeniu i uznaniu urządzenia za sprawne, otrzyma ono specjalne oznaczenie. Jest to tak zwana cecha legalizacji. Może mieć ono różną formę, na przykład naklejki, wypalonego symbolu lub oznaczenia umieszczonego na plombie.
Legalizacja jest ważna przez 5 lat, jednak może ona utracić swoją ważność. Dzieje się tak w sytuacji, gdy wodomierz lub cecha legalizacji ulegną uszkodzeniu lub urządzenie przestanie spełniać obowiązujące wymagania prawne. Obowiązkiem właściciela jest wtedy wymiana lub ponowna legalizacja wodomierza.

Kto jest właścicielem wodomierza?

Kwestia ustalenia właściciela, czyli osoby odpowiedzialnej za wymianę, naprawę lub legalizację wodomierza bywa przedmiotem sporów. Problem ten pojawia się szczególnie w przypadku lokali spółdzielczych, wynajmowanych lub użyczanych przez gminę. W takich przypadkach zastosowanie ma umowa spisana miedzy mieszkańcem a właścicielem. Powinna ona zawierać ustalenia w zakresie eksploatacji poszczególnych elementów lokalu, w tym także wodomierzy. W dokumencie należy umieścić numery seryjne wodomierzy, których dotyczy umowa. Najemca lokalu powinien pamiętać, że właściciel może przenieść obowiązek legalizacji na inną osobę. Możliwa jest wiec sytuacja, kiedy to właśnie na najemcy, nie właścicielu, ciąży obowiązek okresowego przeglądu wodomierzy.

Sprawne zarządzanie gospodarką wodomierzową

Właściciel wodomierza ma obowiązek dbania o jego stan i sprawne działanie. To zadanie ułatwia wprowadzenie specjalistycznego oprogramowania, takiego jak System GW-Max. Dzięki niemu właściciele mogą zarządzać, uporządkować oraz analizować działanie sieci. System umożliwia kontrolę działania wodomierzy, a w razie potrzeby przesyła informację o konieczności wymiany lub naprawy urządzenia. Możliwość sprawdzenia stanu technicznego harmonogramu wymiany wodomierza ułatwia pracę administratorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *