CRM to skrót od angielskiego określenia „customer relationship management”, co możemy przetłumaczyć jako „zarządzanie relacjami z klientami”. Termin CRM obejmuje zestaw narzędzi oraz procedur, które mają ważne znaczenie w procesach zarządzania kontaktami z klientami. Pojęcia tego nie można jednoznacznie zdefiniować, funkcjonuje kilka definicji terminu CRM. Stosowane przez organizacje systemy CRM są związane z komunikacją, jednak metoda komunikacji to w tym przypadku tylko narzędzie, a nie istota CRM. System CMR może funkcjonować wyłącznie w połączeniu z systemami informatycznymi oraz systemami baz danych. Narzędziem, które ułatwia zarządzanie kontaktami z klientami, między innymi przez ewidencjonowanie rozmów telefonicznych oraz spotkań, planowanie kontaktów, czy też wyznaczanie zadań pracownikom, jest moduł Comarch ERP Optima CRM (https://boss.net.pl/oprogramowanie/dla-malych-i-srednich-firm/zarzadzanie/crm-zarzadzanie-relacjami-z-klientami/).

Zastosowanie systemu Comarch ERP Optima CRM

Rozwiązania stosowane w firmie powinny być dostosowane do jej specyfiki oraz wielkości. Moduł Comarch ERP Optima CRM umożliwia obsługiwanie zadań, które charakteryzuje różny stopień złożoności. Wśród funkcjonalności modułu znajduje się między innymi możliwość rejestracji klientów i zadań. Dzięki tej funkcji możliwe jest uporządkowanie zadań oraz połączenie ich z klientem, pracownikiem, terminami oraz stopniem wykonania czynności. W ramach rejestracji procesy można rozdzielić na zadania główne oraz szczegółowe, a także połączyć z innymi dokumentami oraz zleceniami, które zostały zarejestrowane w systemie. Moduł Comarch ERP Optima CRM posiada również praktyczną funkcję prowadzenia harmonogramu zadań oraz rejestrowania czynności i ważnych danych na ich temat. Pracę w przedsiębiorstwie pomoże usprawnić również możliwość przydzielania pracownika odpowiedzialnego za wybrane zadanie.

Moduł Comarch ERP Optima CRM wyposażony jest w kolejne funkcjonalności, które ułatwiają przeprowadzanie różnorodnych procesów w firmie. Jedną z takich możliwości jest tworzenie schematów cyklicznych faktur, a także ofert handlowych. Moduł Comarch ERP Optima CRM pozwala w dużym stopniu zautomatyzować te procesy, co pozwala zaoszczędzić czas pracowników. Przekłada się to na zwiększenie efektywności członków kadry oraz całego przedsiębiorstwa. Wartą uwagi funkcją modułu Comarch ERP Optima CRM jest obsługa skrzynki pocztowej, połączonej z kontem stworzonym w systemie. Pozwala to między innymi na seryjną wysyłkę wiadomości do kontrahentów.

Moduł Comarch ERP Optima CRM to uniwersalne narzędzie o szerokim zastosowaniu, które pozwala między innymi na wgląd do dokumentów, podgląd i kontrolowanie stanu wykonywanych zadań, organizację prac w firmie oraz generowanie dokumentów. Połączenie wielu funkcjonalności to dobre rozwiązanie dla firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *