Nieodłącznym elementem funkcjonowania branży wodno-kanalizacyjnej jest zbieranie właściwych danych, które umożliwiają przedsiębiorstwom rozliczenie się z odbiorcami usług. Do ich uzyskania konieczny jest odpowiednia metoda. GW-Max to Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych. Oprogramowanie dla tej branży pozwala kontrolować przepływ potrzebnych informacji na dwa sposoby. Jednym z nich jest inkasencki system zbierania danych, który umożliwia pracę w trybie mobilnym. Druga możliwość to skorzystanie ze stacjonarnego systemu zbierania danych.

Czym jest system radiowy do zdalnego odczytu?

Systemy inkasencki oraz stacjonarny służą do obsługi Radiowego Systemu Odczytu Danych z Urządzeń Pomiarowych. System radiowy do zdalnego odczytu zbiera dane z wodomierza, który jest wyposażony w element impulsujący. Moduł zbiera dane na temat cykli wodomierza, a ich liczba zostaje zachowana w jego pamięci. W skład systemu wchodzą nadajnik, a także bateria zasilająca urządzenie oraz układ mikroprocesorowy – ten element pozwala uzyskać większą ilość informacji. W ramach systemu radiowego odczytu funkcjonują wodomierze, z których każdy jest wyposażony w indywidualny identyfikator, który pozwala na dopasowanie danych do odpowiedniego urządzenia, z którego one pochodzą.
Metody zbierania danych dzielimy ze względu na sposób, w jaki został wykonany odczyt. Stosowane są dwa rozwiązania – jednym z nich jest system inkasencki, a drugim stacjonarny.

System inkasencki do zdalnego odczytu

W systemie inkasenckim pracownik przedsiębiorstwa zostaje wyposażony w specjalny zestaw. W jego skład wchodzą mikrokomputer i odbiornik radiowy. Inkasent musi znaleźć się w okolicy nakładki radiowej – w ten sposób uzyskuje odczytu. Co ciekawe, może on zostać przeprowadzony również podczas jazdy samochodem. Uzyskane w ten sposób informacje są następnie przekazywane do komputera stacjonarnego. Taki system pozwala na zebranie zbilansowanych danych , ponieważ pomiar jest dokonywany w jednym, wybranym momencie.

Odczyty zbierane w systemie stacjonarnym

Drugą metodą, którą można wykorzystać w systemie radiowym do zdalnego odczytu jest stacjonarny system zbierania danych. W tym przypadku pracownik przedsiębiorstwa nie musi znajdować się w pobliżu wodomierza, ponieważ dane są przesyłane bezpośrednio do firmy. Elementami takiego systemu, poza wodomierzem z elementem impulsującym, są moduły radiowe zliczające cykle, koncentrator zbierający te dane oraz serwer. Moduły radiowe razem z koncentratorem tworzą sieć mesh, a dzięki sieci GSM informacje o odczytach trafiają na serwer. Stacjonarnym systemem odczytu można zarządzać z dowolnego miejsca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *