System odczytu radiowego jest nowoczesnym, zdalnym systemem zbierania danych, dotyczących ilości zużycia konkretnych mediów. Dzięki odczytowi radiowemu można odczytać m.in. zużycie wody czy ciepła. Wodomierz lub ciepłomierz wyposażone są w moduł z tzw. nakładką radiową, generującą informacje o stanie wodomierza, która to informacja jest zdalnie odczytywana z pomocą fal radiowych. Odczyt może nastąpić na dwa sposoby: może zostać przeprowadzony przez inkasenta posiadającego komputer ze specjalnym modułem, umożliwiającym odbiór fal radiowych, lub może zostać wysłany bezpośrednio do dystrybutora danego medium. Możliwe jest zbieranie odczytów z pojazdu, który powoli przemieszcza się przez teren objęty systemem odczytu radiowego.

Główną zaletą systemu odczytu radiowego jest jego szybkość i niezawodność. Należy pamiętać, że inkasent nie musi wchodzić do mieszkań, ponieważ wystarczy, że znajdzie się w pewnej odległości od licznika, a jego komputer odczyta dane. Moduły radiowe mogą zostać zainstalowane na licznikach wszystkich producentów. Poza tym system jest zintegrowany z bazą danych, dotyczącą poszczególnych mieszkańców oraz z programami do fakturowania np. Mini GW, GW-Max, windykacji oraz księgowymi np. Comarch ERP Optima. Każdy moduł radiowy na wodomierzu albo ciepłomierzu posiada własny, unikalny numer identyfikacyjny i zasilany jest wbudowanymi bateriami, których okres działania wynosi w niektórych przypadkach do kilkunastu lat. Zastosowanie systemu odczytu radiowego umożliwia wykonanie dokładnego bilansu dostarczanego medium, obniża koszt pozyskania odczytów, pozwala w tym samym czasie zafakturować dużą grupę odbiorców, można pozyskiwać dodatkowe dane dotyczące np. drobnych wycieków wody, awarii przyłącza (zdalna sygnalizacja pojawienia się i utrzymywania maksymalnego przepływu przez czas dłuższy niż np. 1 minuta), sygnalizacja prób sabotażu i inne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *