Comarch ERP oferuje wiele dodatkowych rozwiniętych aplikacji i rozwiązań, które umożliwiają sprawne zarządzanie poszczególnymi aspektami działalności firmy. Jak wiadomo, na efektywną działalność przedsiębiorstwa składa się wiele czynników. Kluczową dla działań firmy część stanowią pracownicy. Comarch HRM to ciekawe narzędzie, które służy do sprawnego i skutecznego zarządzania kadrą pracowniczą. Aplikacja jest całkowicie zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi w obrębie systemów Comarch ERP.

Wsparcie zarządzania personelem

Skrót „HRM” pochodzi od angielskiego terminu „Human Resources Management”, który tłumaczy się jako „zarządzanie zasobami ludzkimi”. Mocniej rozwinięte podejście do spraw personalnych staje się coraz bardziej powszechne, a narzędzie Comarch HRM ma na celu usprawnienie procesów związanych z kadrami – takich jak między innymi zarządzanie czasem pracy, nieobecnościami, urlopami i delegacjami oraz dostęp do kwalifikacji zatrudnionych pracowników i ocena ich pracy. Comarch HRM nie tylko daje dostęp do wielu opcji – jest przy tym wygodny i funkcjonalny. Aplikację można używać na komputerze stacjonarnym lub mobilnym oraz na urządzeniach o mniejszym ekranie, czyli smartfonach i tabletach. Aplikacja jest responsywna i dostosowuje się do ekranu, na którym jest wyświetlana. Warto też dodać, że z programu można korzystać po zainstalowaniu na urządzeniu, jak i przez chmurę Comarch.

Najważniejsze zalety aplikacji

Jakie godne uwagi funkcjonalności dostępne są w aplikacji Comarch HRM? Narzędzie można wykorzystać do przygotowania listy pracowników, która ułatwi planowanie pracy i optymalne wykorzystanie zasobów kadrowych oraz zapewni bieżący dostęp do dokumentów oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w firmie. Jest to szczególnie przydatne na przykład w przypadku kwalifikacji, które trzeba odnawiać lub niektórych dokumentów. Aplikacja Comarch HRM wyposażona jest także w moduł RCP, przeznaczony do rejestracji czasu pracy na specjalnym kalendarzu – funkcja ta daje przełożonemu dokładny wgląd do godzin pracy pracowników. Moduł można również wykorzystać do przygotowania planu pracy. Comarch HRM zawiera też opcje związane z urlopami oraz nieobecnościami pracowników spowodowanych przez inne okoliczności, na przykład zwolnieniami od lekarza. Inne funkcje, które sprawdzają się w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi to na przykład możliwość zarządzania delegacjami, tworzenia listy szkoleń zewnętrznych oraz wewnątrz firmy, prowadzenia rekrutacji oraz wprowadzenia systemu oceny pracowników – w obrębie jednej aplikacji.

Comarch HRM to szereg korzyści nie tylko dla pracodawcy – pracownicy zyskają dostęp do harmonogramu szkoleń, grafików urlopowych, a dobre zarządzanie zasobami pozwoli podwładnym na lepsze wykorzystanie swojego potencjału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *