System informacji przestrzennej, inaczej określany jako System Informacji Geograficznej (GIS), ma na celu gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych przestrzennych (jak również ich wizualizację). Informacja przestrzenna odnosi się m.in. do lokalizacji oraz relacji przestrzennych obiektów, które rejestruje system. GIS umożliwia przeprowadzenie analizy na temat świata rzeczywistego (który jest modelowany), czyli możemy np. dokonać pewnych pomiarów bądź określić odległość między obiektami. Pozwala on przedstawić informację przestrzenną w formie kartograficznej prezentacji.

Z systemu korzystają przede wszystkim przedstawiciele takich nauk, jak geodezja czy urbanistyka. Jego funkcje są różne. Umożliwia on prowadzenie ewidencji zasobów – od gruntów po budynki. Do jego zalet należy fakt, że nie ma potrzeby odtwarzać całych map w celu wprowadzania pewnych modyfikacji niektórych elementów – na dokonanie korekty lub niedużej zmiany pozwala warstwowa organizacja mapy. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby komputerowa ewidencja własności gruntów zastąpiła jej dotychczasowy, klasyczny odpowiednik.

System jest stosowany do przetwarzania informacji odnoszących się do infrastruktury terenu. Dane te muszą być często uaktualniane, chodzi bowiem o wodociągi, linie komunikacyjne czy sieci energetyczne i gazownicze. GIS stanowi również narzędzie umożliwiające przetwarzanie informacji dotyczących lokalizacji pewnych zjawisk, szczególnie zaś tych, które szybko ulegają zmianie. System pozwala mierzyć emisję zanieczyszczeń. Za jego pomocą można także prowadzić badania statystyczne. Należą do nich analizy występowania określonych chorób czy zagrożenia przestępczością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *