Pomimo faktu, że model MRP II jest uznawany za rozwinięcie idei stojącej za MRP, to jednak różnice pomiędzy obydwoma zbiorami procesów są dość znaczne.
MRP, czyli Material Requirements Planning, (planowanie zapotrzebowania materiałowego), dotyczy głównie organizacji produkcji pod kątem potrzeb materiałowych. Oznacza to, że głównym polem działania systemów MRP jest przestrzeń magazynowa. Systemy MRP tworzą szczegółowe plany produkcji w oparciu o dostępność towarów w magazynie, harmonogramy produkcji czy BOM-y. Ich konstrukcja jest stosunkowo prosta, dzięki czemu są doskonałym narzędziem do optymalnego wykorzystania powierzchni oraz zapasów magazynowych czy określenia terminów produkcji.
Chociaż sam zapis MRP II niewiele się różni od MRP, to jednak dotyczy czegoś innego, o wiele bardziej skomplikowanego. MRP II, czyli planowanie zasobów produkcyjnych (Manufacturing Resource Planning), jest mocno rozbudowanym MRP. Jest to moduł wzbogacony o algorytm CRP, czyli planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning), a także o elementy dotyczące strategicznego zarządzania produkcją. W praktyce MRP II obejmuje swoim zasięgiem nie tylko to wszystko, czym zajmuje się klasyczny moduł MRP, ale przede wszystkim poszerza definicję zasobu. W nowym ujęciu zasobem jest nie tylko materiał, który znajduje się w magazynie, ale również środki trwałe, pieniądze, czas czy zasoby ludzkie.
Innymi słowy, MRP II jest kompletnym systemem zarządzającym działalnością przedsiębiorstwa produkcyjnego, także w aspekcie finansowym oraz kadrowym. Może on obejmować swoim zasięgiem nawet tak różne działania jak planowanie biznesowe, sterowanie produkcją oraz zleceniami, planowanie finansowe, bilansowanie sprzedaży oraz produkcji czy pomiar wyników, konieczny do zachowania efektywności systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *