IaaS, czyli Infrastructure as a Service (Infrastruktura jako usługa) jest podstawowym modelem chmury obliczeniowej. Jak łatwo się domyślić, polega on na dostarczeniu klientowi infrastruktury informatycznej koniecznej do funkcjonowania w środowisku sieciowym. Do niedawna usługa IaaS polegała na wynajmowaniu u dostawców serwerów dedykowanych, czyli tradycyjnych komputerów, na których zainstalowane było oprogramowanie oferujące konkretne usługi internetowe, takie jak poczta elektroniczna, strony www, czat, radio lub telewizja internetowa itp. Obecnie IaaS polega na wynajmowaniu zainteresowanym stronom obrazów maszyn wirtualnych, które posiadają moc obliczeniową adekwatną do prowadzonej działalności.

W praktyce użytkownik, który decyduje się na skorzystanie z modelu IaaS, wykupuje konkretny zasób mocy obliczeniowej, pamięci operacyjnej oraz przestrzeni dyskowej. Ponadto może dostarczyć usługodawcy własne oprogramowanie do instalacji. Zapewnienie bezpieczeństwa danych, serwis czy dbanie o sprawność działania infrastruktury leży po stronie usługodawcy. Warto również pamiętać, że wszystkie parametry, takie jak moc obliczeniowa czy przestrzeń dyskowa mogą być skalowalne i zmieniać się w czasie, na przykład ze względu na zmianę potrzeb użytkownika usługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *