Od kiedy w styczniu 2015 uchwalone zostało nowe rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące korzystania z kas fiskalnych, znacząco zmalała liczba podatników zwolnionych z obowiązku posiadania kasy. Limit obrotu zwalniającego z posiadania kas zmalał, zwiększyła się za to lista zawodów, w przypadku których posiadanie kasy jest obowiązkowe bez względu na obrót. Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?

Limit obrotu

Jeśli podatnicy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a roczny dochód z tego tytułu przekracza 20 000 zł, mają oni obowiązek stosowania kas fiskalnych rejestrujących sprzedaż. Podatnicy, którzy przekroczyli limit 20 000 zł mają dwa miesiące na rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej.

Branże bez zwolnienia z limitu

Jest wiele branż, które muszą posiadać kasę fiskalną bez względu na wysokość obrotu. Lista działalności, w przypadku których korzystanie kas jest obligatoryjne, wymieniona jest paragrafie 4 rozporządzenia Ministra Finansów. Należą do nich między innymi: przewoźnicy, lekarze, mechanicy, prawnicy, kosmetyczki, sprzedawcy płyt CD i perfum, części do silników samochodowych, usług gastronomicznych i wiele innych rodzajów działalności. W ich przypadku już pierwsza transakcja na rzecz osób prywatnych powinna zostać nabita na kasę fiskalną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *