Cyberprzestępczość oraz cyberataki stanowią we współczesnych czasach duże zagrożenie. Coraz więcej dziedzin życia przenosi się do wirtualnej rzeczywistości, w której, o ile nie zachowamy odpowiednich środków ostrożności, są narażone na ataki ze strony cyberprzestępców. Ofiarą tego rodzaju przestępstw mogą stać się zarówno osoby prywatne, jak i również firmy oraz instytucje.

Cyberatak może nieść ze sobą różnego rodzaju konsekwencje. Efektem takiego cyberprzestępstwa może być chociażby bezpośrednia kradzież realnych pieniędzy, ale także straty spowodowane przez przerwę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Bardzo poważnym zagrożeniem jest utrata danych. Firmy dysponują informacjami o swoich klientach oraz partnerach biznesowych, korzystają również z poufnych danych związanych na przykład z procesem produkcji.

Cyberatak może prowadzić także do utraty wizerunku lub zaufania. Jest to więc poważny problem. Najlepszym sposobem na uniknięcie takich sytuacji jest ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, jeszcze zanim dojdzie do cyberprzestępstwa. Warto też być przygotowanym na taką sytuację i opracować zasady postępowania w przypadku kryzysu. Dla pełnego bezpieczeństwa warto zainwestować w usługi profesjonalistów – większe firmy powinny mieć do dyspozycji swój wewnętrzny dział, z kolei średnie i małe przedsiębiorstwa mogą korzystać z usług outsourcingowych.

Świadomość pracowników a ryzyko cyberataku

Bardzo ważną kwestią jest świadomość pracowników, którzy powinni zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Temu celowi służą profesjonalne szkolenia. Pracownicy powinni wiedzieć, jakie ryzyko jest związane z wiadomościami mailowymi pochodzącymi z nieznanego źródła – mogą one stanowić próbę ataku, dlatego nie należy otwierać załączników w wiadomościach niewiadomego pochodzenia lub klikać w niezaufane linki. To samo tyczy się płyt, pendrive’ów oraz innych nośników danych, które mogą być kolejną drogą przesłania wirusa, a także nieznanego oprogramowania. Ważnych haseł dostępu nie należy zapisywać w sposób jawny w widocznym miejscu, w którym mogą mieć do nich dostęp osoby niepowołane.

To tylko kilka z zasad, których powinni przestrzegać pracownicy. Rolą firmy jest natomiast przygotowanie odpowiednich procedur oraz przeszkolenie kadry. Przedsiębiorstwo musi zadbać o specjalistyczne wsparcie, o właściwe oprogramowanie antywirusowe, chroniące przed ingerencją z zewnątrz. Takie programy muszą być aktualizowane. Należy także zadbać o tworzenie kopii zapasowych danych, co zabezpieczy firmę przed pełną utratą informacji. Zabezpieczenie sieci Wi-Fi oraz właściwa konfiguracja routera również są konieczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *