Obecnie wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje chmury obliczeniowej: publiczną, prywatną oraz hybrydową.
Chmura publiczna polega na tym, że całość usług oferowana jest każdemu, kto tylko ma ochotę z takiego rozwiązania skorzystać. Mogą to być indywidualni użytkownicy, firmy lub instytucje. Sprzęt, konieczne oprogramowanie czy różne usługi wchodzące w skład chmury publicznej oferowane są najczęściej przez jednego dostawcę. Usługi mogą być płatne lub bezpłatne. Infrastruktura IT znajduje się w tym przypadku w miejscu wybranym przez jej właściciela lub dostawcę usługi. Niestety, łatwy dostęp oraz niska cena przy korzystaniu z publicznej chmury mają również swoje minusy.
Otóż centra obliczeniowe mogą się znajdować w dowolnym miejscu na świecie – również takim, w którym niska cena wynajmu lub utrzymania infrastruktury jest adekwatna do niskiej jakości wykonywanych usług, takich jak serwisowanie czy ochrona danych użytkowników. Oczywiście nie jest to standard, ponieważ generalnie instytucje oraz firmy z sektora MSP korzystają z chmur publicznych i chwalą sobie tego typu usługi. Dzieje się tak głównie ze względu na niezwykłą łatwość dostępu do koniecznych danych oraz dość niskie koszty niniejszej usługi. Jednak mimo wszystko decydując się na działalność w chmurze publicznej warto mieć na uwadze kwestię bezpieczeństwa danych.
Chmura prywatna jest bardzo podobna do publicznej, z tą różnicą, że z jej zasobów mogą korzystać wyłącznie określone podmioty. Najczęściej są to duże firmy lub inne organizacje. Poza tym infrastruktura IT może należeć do organizacji, może również być własnością zewnętrznego dostawcy. Istotą chmury wewnętrznej są o wiele dalej posunięte kwestie bezpieczeństwa, a szczególnie kontroli zawartości. Chmura publiczna, ze względu na jej rozmiary oraz liczbę użytkowników, jest dość trudna do kontrolowania, dzięki czemu znajdujące się w niej dane mogą trafić w niepowołane ręce. W przypadku chmury prywatnej takie ryzyko jest zdecydowanie mniejsze, ponieważ podmiot korzystający z jej zasobów ma wpływ nie tylko na rodzaj stosowanych zabezpieczeń, ale także na liczbę i uprawnienia osób upoważnionych do korzystania z zasobów chmury.
Chmura hybrydowa jest usługą polegającą na tym, że jej infrastruktura składa się z dwóch modułów – publicznego oraz prywatnego. Jej architektura sprawia, że pomiędzy obydwoma modułami można przenosić dane oraz aplikacje. Tego typu usługa wykorzystywana jest głównie przez organizacje, które prowadzą dość zróżnicowaną działalność. Dzięki chmurze hybrydowej można bez problemu komunikować się z klientami za pomocą funkcjonalności chmury publicznej, a ważne dane przedsiębiorstwa przechowywać na własnych serwerach, w chmurze prywatnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *