GIS, czyli System Informacji Geograficznej, to oprogramowanie, które umożliwia zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie i wizualizacje danych geograficznych. Na opisy obiektów geograficznych składają się dane przestrzenne i dane opisowe. To przydatne narzędzie, które ma zastosowanie w wielu dziedzinach związanych między innymi z zarządzaniem, wojskowością, badaniami lub transportem.

Zastosowanie systemów GIS

Oprogramowanie GIS może mieć zastosowanie na przykład w administracji i być wykorzystane do działań związanych z administrowaniem nieruchomościami oraz gruntami i planowaniem przestrzennym. System GIS będzie przydatny również dla urzędów statystycznych oraz osób i firm zarządzających budynkami mieszkalnymi.

Jest to także użyteczny instrument w działalności służb publicznych i mundurowych. Systemy GIS ułatwiają bowiem służbom ratowniczym lokalizację miejsc wypadku, wybranie najlepszej drogi oraz sprawowanie kontroli w sytuacji kryzysu. W wojsku jest to narzędzie odpowiednie dla sztabu dowodzącego, które optymalizuje planowanie i dowodzenie.

Systemy GIS służą także do tworzenia map tematycznych, map terenów leśnych lub upraw, monitoringu i zarządzaniem stanem środowiska, są także ważnym elementem prowadzenia badań między innymi geologicznych, sejsmologicznych lub archeologicznych.

System Informacji Geograficznej może mieć także zastosowanie komercyjne – na przykład dla agencji nieruchomości, agencji marketingowych i firm handlowych, jako oprogramowanie do planowania i analiz. Systemy GIS ułatwiają także pracę architektom, są przydatne w branży turystycznej oraz transportowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *