Stosowane obecnie systemy klasy ERP mają długą, kilkudziesięcioletnią historię.

Przyjmuje się, że ich prekursorami były pierwsze systemy sterowania zapasami, które pojawiły się już w latach 50. XX wieku. Początkowo bazowały one na obliczeniach statystycznych. Dopiero dekadę później zaczęto stosować metody prognozowania, które w oparciu się o dane uzyskane z poprzednich okresów aktywności firmy stanowiły podstawę do sterowania zapasami w najbliższej przyszłości. Warto nadmienić, że zaczęto wówczas korzystać z dość prymitywnych komputerów, których funkcjonalność była ograniczona do wąskich obszarów działań przedsiębiorstw.

Szybko jednak okazało się, że komputeryzacja, a co za tym idzie, powstanie nowych możliwości w zakresie programowania oraz tworzenia coraz bardziej skomplikowanych baz danych jest dokładnie tym, czego potrzebują przedsiębiorstwa. Zwiększająca się moc obliczeniowa nowych komputerów i rosnąca rola branży IT sprawiły, że już w latach 80. XX w. stworzono pierwsze zasady, które stanęły za standardem MRP, czyli planowaniem zapotrzebowania materiałowego.

Gdy okazało się, że system MRP rzeczywiście doskonale się sprawdza, postanowiono go zmodyfikować. Dlatego już w 1989 r. organizacja APICS opublikowała wymagania dotyczące MRP II . Był to standard, który bardzo szybko osiągnął ogromny sukces, na co niemały wpływ miał również rozwój szeroko pojętej informatyki. Moduły MRP wzbogacone o aplikacje dotyczące planowania zdolności produkcyjnych, sprzedaży oraz zarządzania strategicznego funkcjonujące w poszczególnych firmach uległy połączeniu. Znacznie to przyspieszyło przepływ informacji w firmowych systemach, a tym samym usprawniło szeroko rozumiane procesy biznesowe.

Naturalną koleją rzeczy było powstanie standardów ERP, czyli kolejnego milowego kroku w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stało się to w latach 90. XX w. Rozwój oraz powszechność komputerów, a także coraz lepsze możliwości programistyczne w połączeniu ze wzrostem popularności Internetu sprawiły, że ewolucja systemów ERP stała się nieunikniona. Rzeczywiście – na początku XXI w. do użycia weszły systemy ERP II. Obecnie są one najwyższą formą zintegrowanych systemów informatycznych. Doświadczenie pokazuje jednak, że na pewno nie ostatnią.

Trudno obecnie określić, w którą stronę rozwiną się systemy ERP II. Być może będzie to krok w stronę outsourcingu, być może w stronę o wiele większej elastyczności proponowanych rozwiązań, tworzonych na bieżąco np. przez użytkowników takich systemów. Pewnym jest, że będzie to niezwykłe wydarzenie, rewolucyjne dla biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *