Liczba korzyści związanych z wdrożeniem oprogramowania jest bardzo duża. Dzięki wdrożeniu następuje synchronizacja wszystkich czynności związanych z funkcjonowaniem firmy. W praktyce wygląda to tak, że działalność większości firm opiera się zazwyczaj na operacjach przeprowadzanych w kilku różnych aplikacjach czy programach. ERP łączy w sobie funkcjonalności baz danych, programów księgowych czy arkuszy kalkulacyjnych, dzięki czemu przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa jest zdecydowanie bardziej sprawny. A sprawna komunikacja polepsza efektywność, a co za tym idzie, zwiększa przychód, a w dłuższej perspektywie również czysty zysk. Z tego względu największą korzyścią z wdrożenia oprogramowania jest zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa. Oczywistym jest, że sprawna komunikacja pomiędzy działami nie gwarantuje jeszcze sukcesu, ponieważ musi być ona podstawą do zastosowania realnych rozwiązań. A te są oczywiste – dzięki ERP optymalizacji ulegnie cały proces produkcji oraz dystrybucji, podniesiona zostanie również ich wydajność. Skróceniu ulegnie czas realizacji poszczególnych zamówień, czas magazynowania surowców oraz gotowych towarów także ulegnie redukcji. W związku z powyższymi czas wytwarzania produktów również ulegnie skróceniu, co pozwoli z kolei na zmniejszenie zalegających w magazynach zapasów i umożliwi szybsze dotarcie do potencjalnych klientów.

Powyższe korzyści związane są jedynie z działalnością handlowo-produkcyjną, nie biorąc pod uwagę korzyści związanych z usprawnieniem działalności na poziomie zarządzania przedsiębiorstwem. Swobodny przepływ aktualnych informacji w systemach ERP ma pozytywny wpływ również na procesy decyzyjne. Dzieje się tak nie tylko ze względu na optymalizację procesów produkcji oraz dystrybucji, ale również dzięki możliwości ciągłego śledzenia oczekiwanych płatności dla i od poszczególnych kontrahentów. Zdobywane w ten sposób informacje z pewnością przydadzą się podczas planowania strategii danej firmy, co z kolei zredukuje ryzyko poniesienia inwestycyjnej porażki. Poza tym ERP umożliwia kontrolę wszelkiego rodzaju procesów zachodzących w firmie, co ma niebagatelny wpływ na zarządzanie nimi z każdego szczebla. Początkowy koszt wdrożenia oprogramowania rzeczywiście nie należy do najniższych, co szczególnie odczują niewielkie przedsiębiorstwa, jednakże nowe możliwości, jakie się pojawiają dzięki ERP, są nie do przecenienia. Wystarczy powiedzieć, że sama możliwość zintegrowania procesów zamówieniowych pomiędzy firmą a poszczególnymi kontrahentami połączona ze swobodną wymianą dokumentów pomiędzy stronami zainteresowanymi transakcją jest wyjątkowo mile widziana przez każdego, kto posiada własny biznes. Poza tym zintegrowany system ERP z definicji umożliwia firmie zmianę strategii biznesowej na bardziej efektywną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *