System Comarch ERP XL to polski zintegrowany system informatyczny klasy ERP (skrót od angielskiego terminu „enterprise resource planning”, oznaczające „planowanie zasobów przedsiębiorstwa”) stworzony przez Comarch SA. W 2012 roku z tego rozwiązania korzystało prawie 4 tysiące przedsiębiorstw. Obecnie firma Comarch jest liderem na rynku systemów wspomagających zarządzanie firmą, a oprogramowania używa już ponad 5 tysięcy polskich przedsiębiorstw.

Comarch ERP XL – uniwersalne rozwiązanie

Systemy informatyczne ERP to wsparcie dla właścicieli i menadżerów w procesie efektywnego planowania zarządzania całością zasobów oraz innymi aspektami funkcjonowania firmy. System Comarch ERP XL jest przystosowany do działania w przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym, handlowym, usługowym lub serwisowym. Jest to więc uniwersalne narzędzie. Oprogramowanie Comarch ERP XL oferuje dodatkowo nowoczesne narzędzia, takie jak e-commerce oraz Business Intelligence, jest także wsparciem zarówno dla wewnętrznego, jak i zewnętrznego obiegu dokumentów.

System informatyczny Comarch ERP XL wyróżnia się modułową budową. Kolejne funkcje oprogramowania zostały podzielone na kilkanaście obszarów, które współpracują ze sobą. Liczba modułów oraz ich konfiguracja są indywidualnie dostosowywane do potrzeb firmy oraz rodzaju jej działalności. Wszelkie ustalenia są wynikiem dokładnej analizy specyfiki przedsiębiorstwa. Wartym zainteresowania jest system Comarch ERP XL w modelu SaaS, czyli Software as a Service, który umożliwia obsługiwanie oprogramowania również przy pomocy zdalnego dostępu internetowego.

Kolejną mocną stroną systemu informatycznego jest możliwość jego swobodnego rozbudowywania o kolejne moduły w związku z rozwojem firmy.

Moduł Produkcja systemu Comarch ERP XL umożliwia zarządzanie produkcją na jej różnych etapach od planowania, aż po rozliczenie. Moduł Handel i dystrybucja wspiera procesy sprzedażowe i zakupowe firmy. Moduł Gospodarka magazynowa umożliwia realizację dyspozycji oraz kontrolę nad ilością zapasów. System zawiera również moduł Finanse i księgowość, odpowiedzialny za analizę sytuacji na bazie danych finansowo-księgowych oraz moduł Analizy i raporty, czyli narzędzie z zakresu Business Intelligence. Z kolei moduł Procesy pozwala na uporządkowania i automatyzację procesów w firmie.

System Comarch ERP XL to również narzędzia: Comarch Mobile do pracy mobilnej, Oprogramowanie sklepu internetowego, Elektroniczna wymiana dokumentów oraz Zabezpieczenie danych. Warte zainteresowania są także moduły Serwis i remonty oraz Kadry i płace, które umożliwiają sprawne zarządzanie tymi właśnie aspektami działalności przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *