Posiadanie kasy fiskalnej nie jest w większości przypadków kwestią wyboru – jest to obowiązek, jaki nakłada na przedsiębiorców ustawodawca. Zasady opisujące konieczność posiadania urządzenia rejestrującego określa artykuł 111, ustęp 1 ustawy o podatku od towarów i usług z marca 2004 roku. W tym samym dokumencie znajduje się także opis konsekwencji, jakie poniesie osoba prowadząca działalność gospodarczą w przypadku, kiedy nie posiada kasy fiskalnej (a jest do tego ustawowo zobowiązana).

Informacje dotyczące tej kwestii przedsiębiorca może znaleźć w artykule 111, ustęp 2 wspomnianej wcześniej ustawy z 2004 roku. Warto także wiedzieć, że prowadzenie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z obowiązkiem posiadania urządzenia rejestrującego. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z grudnia 2017 roku dotyczy wyjątków od obowiązującej powszechnie reguły i znajdziemy w niej zasady, które trzeba spełnić, aby nie martwić się o posiadanie kasy fiskalnej w swojej działalności gospodarczej.

Awaria kasy fiskalnej – zasady postępowania

Co jednak w sytuacji, kiedy przedsiębiorca posiada urządzenie rejestrujące, ale kasa fiskalna z jakiegoś powodu ulegnie awarii i będzie niezdatna do użytku? W części przypadków powodem jest błąd ludzki, ale w większości takich zdarzeń przyczyna awarii jest niezależna od przedsiębiorcy lub osób, które zatrudnia. W momencie, kiedy wystąpi tego rodzaju usterka, osoba prowadząca działalność gospodarczą staje przed dylematem, czy kontynuować sprzedać pomimo braku kasy fiskalnej, czy też zaprzestać działalności, co z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami.

W związku z awarią urządzenia rejestrującego przedsiębiorca może wybrać jedno z dwóch dostępnych rozwiązań. Pierwszym z nim jest kontynuowanie sprzedaży z zastosowaniem zapasowej kasy fiskalnej. Jak wygląda sytuacja, kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą nie posiada takiego urządzenia. W takim przypadku prawo jest jednoznaczne – przedsiębiorca musi zaprzestać działalności, zgodnie z artykułem 111, ustęp 3, ustawy o podatku od towarów i usług z 2004 roku. Od przepisu tego nie ma wyjątku.

Posiadanie zapasowej kasy fiskalnej nie jest obowiązkowe, jednak, jak wynika z przepisów, jest to praktyczne rozwiązanie, które umożliwia kontynuowanie działalności nawet w momencie, gdy awarii ulegnie główne urządzenie rejestrujące. O zmianie kasy przedsiębiorca musi poinformować urząd skarbowy. W przypadku braku takiego urządzenia, podatnik musi złożyć do urzędu informację na temat przerwy w rejestrowaniu oraz wezwać serwis zgłoszony podczas rejestracji kasy fiskalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *