Każdy użytkownik komputera, osoby prywatne i firmy, generują w trakcie swojej działalności pewne ilości danych w różnej formie. Mogą to być dane biznesowe, na przykład faktury, umowy lub różnego rodzaju sprawozdania, dane urzędowe, między innymi protokoły, notatki służbowe lub księgi wieczyste, dane o charakterze prywatnym. Nie zapominajmy także o innych informacjach, takie jak na przykład dokumentacja medyczna lub techniczna.

Wszelkie dane powinny być odpowiednio chronione, również przed utratą spowodowaną przez ingerencje osób trzecich, ale także wywołaną przez problemy techniczne lub czynniki niespodziewane, na przykład pożar lub zalanie. Utrata informacji może mieć niekorzystne konsekwencje, generować koszty i straty, a także wpłynąć na wizerunek i postrzeganie marki. Z tego powodu tak ważne jest stworzenie możliwości odtworzenia lub odzyskania utraconych danych. Rozwiązaniem jest wykonanie backupu.

Backup (często mylony z archiwizacją, która ma jednak inne zadanie) to wykonywanie kopii danych, w niektórych przypadkach może dotyczyć również systemu operacyjnego oraz zainstalowanych aplikacji. Backup ma funkcje zabezpieczające i w razie konieczności pozwala na przywrócenie sprawnego działania systemu oraz danych. Jest jedna z metod ochrony systemu informatycznego, z której powinien korzystać każdy użytkownik.

Backup – różne rodzaje

Do wykonywania kopii danych używane są nośniki różnego rodzaju. Do stworzenia backupu możemy wykorzystać na przykład dysk zewnętrzny lub serwer, możemy wyróżnić również tak zwany backup w chmurze, dzięki któremu dane są dostępne dla każdego uprawnionego użytkownika z dostępem do internetu.

Podstawowym wyznacznikiem typów backupów jest jednak zakres danych, których kopię wykonujemy. Pod tym względem wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje backupu – kopia może być pełna, przyrostowa i różnicowa. Każde z tych rozwiązań posiada swoje wady i zalety, które warto poznać.

Pierwszym typem kopii jest backup całościowy, czyli pełny. Polega on na skopiowaniu wszystkich danych. Zaletą tej metody jest możliwość łatwego odtworzenia danych, ponieważ są one zachowane na jednym nośniku, a także krótki czas przywrócenia całkowitej funkcjonalności. Wadą jest długotrwały proces tworzenia backupu oraz rozmiary kopii.

Innym rodzajem backupu jest backup dyferencjalny, znany również jako kumulacyjny lub różnicowy. Kopiowane są dane stworzone lub zmodyfikowane w czasie, który upłynął od ostatniego backupu. Jego zaletą jest krótki czas odtworzenia, jego odtworzenia trwa jednak dłużej od backupu przyrostowego.

Trzecim typem jest backup przyrostowy lub inkrementalny, podczas którego zachowuje się dane zmodyfikowane od ostatnio wykonanego backupu przyrostowego lub pełnego. Jego zaletami są krótszy czas tworzenia oraz bardziej efektowne wykorzystanie nośników danych. Słabe strony tego rozwiązania to konieczność łączenia go z backupem pełnym – do pełnego przywrócenia kopii zapasowej potrzebne są ostatnio wykonany backup pełny, połączony z najnowszym backupem różnicowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *