Internetowa wymiana dokumentów jest jednym ze sposobów wymiany informacji pomiędzy dwoma podmiotami. Wymiana może się odbywać pomiędzy dwiema firmami, placówką handlową oraz działem księgowym centrali handlowej, a także pomiędzy firmą i biurem rachunkowym. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia internetowej wymiany dokumentów jest posiadanie przez obydwa podmioty zainstalowanego oprogramowania Comarch ERP Optima. Oprogramowanie powinno być zainstalowane na komputerach, za pomocą których przesyła się dokumenty. Idea internetowej wymiany dokumentów polega na bezpiecznej, zaszyfrowanej komunikacji pomiędzy podmiotem sprzedającym a podmiotem księgującym ową sprzedaż. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem serwerów firmy Comarch, jako uwierzytelniających pośredników komunikacyjnych. Jeden podmiot wysyła zaszyfrowane dane wraz ze swoim podpisem na serwer pośredniczący, z którego są one odbierane przez drugi podmiot, będący bezpośrednim adresatem pakietu danych. Internetowa wymiana dokumentów może dotyczyć m.in. dokumentów handlowych, magazynowych czy bankowo-kasowych, rozliczeń z kontrahentami czy list kontrahentów, banków oraz pracowników. Wymiana jest ciągła, głównie dzięki oprogramowaniu Comarch ERP Optima, które automatycznie przydziela konkretne, wysłane lub odebrane dokumenty, do konkretnych baz danych, oczywiście za zgodą i wiedzą użytkowników. Dane są poufne, szyfrowane oraz podpisywane elektroniczne, zaś serwer bardzo mocno zabezpieczony przed jakimkolwiek niepożądanym zewnętrznym działaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *