Internetowe Biuro Obsługi jest narzędziem służącym do dwustronnej komunikacji pomiędzy danym przedsiębiorstwem komunalnym a jego pracownikami oraz klientami. Komunikacja może się odbywać zarówno za pomocą sieci wewnętrznej (z pracownikami), jak i Internetu (z klientami). IBO składa się z dwóch modułów: Administratora oraz Portalu.

IBO Administrator dostępny jest wyłącznie dla pracowników. Jest kompatybilny z oprogramowaniem GW-MAX, poza tym pozwala na zarządzanie modułem IBO Portal. Administrator posiada kilka ciekawych funkcjonalności. Najważniejszą z nich jest bieżące informowanie pracowników o istotnych wydarzeniach związanych z działalnością przedsiębiorstwa komunalnego. Ponadto dzięki Administratorowi można udostępniać ważne dokumenty, również do zastosowania zewnętrznego (np. wnioski o podłączenie do sieci), a także definiować harmonogramy ich udostępniania oraz analizować dziennik zdarzeń: logowania do systemu, pobierania dokumentów, generowania raportów itp.

Z kolei IBO Portal jest ogólnodostępnym serwisem internetowym, z którego mogą korzystać zarówno osoby postronne, jak i pracownicy czy klienci danego przedsiębiorstwa komunalnego. Podzielony jest na 4 podstawowe strefy: publiczną, klienta, pracownika oraz mobilnego pracownika. Do strefy publicznej dostęp ma każdy użytkownik Internetu. Znajdują się w niej bieżące komunikaty oraz ogłoszenia, wzory dokumentów, dane teleadresowe przedsiębiorstwa czy narzędzia, dzięki którym można się możliwie szybko skontaktować bezpośrednio z daną placówką. W sferze klienta zalogowany użytkownik znajdzie odpowiednie formularze zgłoszenia odczytu, wydruki faktur, dane dotyczące należności oraz sposobów rozliczeń, harmonogramy świadczenia usług (jeżeli takie występują) czy formularze zgłaszania problemów z eksploatacją infrastruktury komunalnej.

W strefie pracownika wybrane osoby, w zależności od zajmowanego stanowiska, mogą zdalnie obsługiwać firmowy terminarz, a także zapoznać się ze stanem infrastruktury (np. wodociągowej) czy stanem pobieranych danych inkasenckich. Z kolei strefa pracownika mobilnego pozwala osobom, które pracują w terenie (monterzy, inkasenci itp.), na natychmiastowy, zdalny dostęp do wszystkich koniecznych danych związanych z działaniami przedsiębiorstwa komunalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *