Radiowy system odczytu wodomierzy to rozwiązanie, które może usprawnić działalność przedsiębiorstw z branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej. Przyśpiesza oraz ułatwia prace związane ze zbieraniem danych z odczytów. Radiowy system odczytu wodomierzy sprawdza się także w przypadku tak zwanych nagłych zdarzeń.

Dlaczego warto zainwestować w tę technologię odczytu?

System radiowego odczytu wodomierzy to system zdalny. Oznacza to, że pomiar nie musi być bezpośrednio odczytywany z licznika – wystarczy, aby uprawniona osoba znajdowała się w pobliżu wodomierza, a w przypadku zastosowania systemu stacjonarnego odczyt jest przesyłany bezpośrednio do systemu.

Elementy systemu

Do skutecznego działania zdalnego systemu odczytu potrzebne jest odpowiednie wyposażenie. Na inkasencki system zbierania danych składają się wyposażony w element impulsujący wodomierz, moduły radiowe oraz zestaw inkasencki. W drugiej metodzie, czyli we wspomnianym już systemie stacjonarnym, również stosowane są wodomierze z elementem impulsującym oraz radiowe moduły, które przekazuje dane do koncentratora, skąd są one przesyłane na serwer poprzez sieć GSM. System radiowego odczytu wodomierzy ma praktyczne zastosowanie w miejscach trudno dostępnych – takich jak między innymi domki letniskowe, niektóre zakłady pracy, a także studzienki, w których często dochodzi do zalania.

Wykrywanie awarii

Zarówno korzystając z systemu inkasenckiego, jak i stacjonarnego, moduły mogą zostać zaprogramowane w odpowiedniej grupie bilansowej, aby dokładny odczyt wskazań został wykonany na wszystkich licznikach o jednej, ustalonej porze. Taki system umożliwia wykrycie nietypowych zdarzeń. W sytuacji, gdy odczyt wskazuje na stały, zwiększony przepływ wody, możemy mieć do czynienia z awarią kranu lub spłuczki. Zwiększony przepływ wody, na poziomie setek litrów wody na godzinę, może świadczyć o awarii u klienta. Radiowy system odczytu wodomierzy pozwala również zapobiegać manipulacjami wskazań licznika, na przykład przy użyciu pola magnetycznego. Szybkie wykrycie awarii lub innych nietypowych sytuacji pomaga zmniejszyć koszty i uniknąć błędów, ponieważ przedsiębiorstwo może w porę podjąć interwencję, aby zminimalizować straty. Radiowy system odczytu danych może być także metodą prewencji oraz optymalizacji sieci mediów. Dokładne odczyty umożliwiają opracowanie skutecznej strategii zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Warto też wspomnieć, że korzystając ze zdalnego systemu odczytu, specjaliści uzyskują dane o awarii, a dodatkowo mogą również zidentyfikować potencjalną przyczynę zdarzenia. Dodatkową zaletą systemu jest opcja wysyłania powiadomień do użytkowników końcowych w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia nieszczelności w lokalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *