Definition of Done to jedno z najważniejszych pojęć związanych z koncepcją Scrum. Scrum opisuje pewne ramy postępowania, które znajdują zastosowanie w realizacji projektów, zgodnie z manifestem Agile. Definiton of Done to podstawowa idea, która stoi za tym podejściem do projektów.

Co obejmuje DoD?

Definition of Done pozwala określić, jaka praca powinna zostać zrobiona, aby oczekiwane wymaganie można było uznać za zrealizowane. Idea Definition of Done pozwala na zapewnienie przejrzystości, która z kolei jest niezbędnym czynnikiem umożliwiającym empiryczne działanie. Dzięki DoD możemy mieć pewność, że każdy z uczestników projektów będzie w taki sam sposób rozumiał realizację wymagania. Dzięki ustaleniu, co oznacza „done”, czyli „zrobione”, członkowie projektu nie mają takich wątpliwości. Definition of Done ułatwia także ustalenie, jak pracochłonny będzie projekt.

W Definiton of Done powinny zostać określone warunki, przy których efekt projektu może być stosowany. Prawidłowe przeprowadzenie procedury to dla zespołu gwarancja, że żaden z ważnych etapów nie został pominięty, a produkt końcowy można wydać zamawiającemu. Definition od Done pozwala też mieć pewność, że nie wystąpi tak zwany dług techniczny, czyli konieczność wykonania dodatkowych czynności, które są efektem wcześniej podjętych decyzji. Im lepiej przygotowane Definition of Done, tym ryzyko wystąpienia długu technicznego jest mniejsze. W DoD powinny więc znaleźć się zasady pracy, które pozwolą zachować jakość produktu.

Definition of Done jest tworzone przez zespół projektowy. Takie podejście powoduje, że znajdą się w nim zadania, które rzeczywiście są ważne dla powodzenia projektu oraz czynności dostosowane do możliwości zespołu. Należy unikać zamieszczania w Definition of Done celów nierealnych, niemożliwych do zrealizowania. Wpływa to negatywnie na jakość pracy i może działać szkodliwie na inne elementy projektu. W sytuacji, kiedy zespół nie jest w stanie uzyskać zakładanego efektu dostępnymi metodami na bazie posiadanych umiejętności, konieczne jest nabycie nowych kompetencji oraz szukanie nowych narzędzi, które ułatwią pracę.

Jakie zapisy powinny znaleźć się w skutecznym Definition of Done?

Istotne jest określenie kryteriów, które pozwolą uznać produkt za ukończony. Wiele organizacji posiada własne DoD, z którego powinny korzystać zespoły projektowe. Nie należy usuwać z niego zapisów, jednak możliwe jest dołączenie własnych praktyk i kryteriów, które umożliwią skuteczną realizację projektu. Definition of Done jest więc bardzo wartościowym narzędziem, które warto wykorzystać w projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *