Odczyt radiowy, zwany również zdalnym odczytem (z ang. AMR – Automatic Meter Reading) jest technologią pomiarową, która polega na automatycznym przesyle danych elektronicznych z nadajnika do bazy zbierającej te dane. Jest to rozwiązanie stosowane najczęściej przez dostawców mediów, ponieważ wyżej wspomniane informacje są pobierane z różnego rodzaju liczników – energii elektrycznej, ciepłomierzy, wodomierzy czy gazomierzy. Radiowy system odczytów w swojej najprostszej postaci przyjmuje kształt zintegrowanego z danym licznikiem nadajnika oraz odbiornika – najczęściej jest to urządzenie inkasenckie.
Istnieje kilka różnych postaci technologii AMR. Najmniej skomplikowaną jest technologia dotykowa. W tym przypadku licznik posiada niewielki moduł nadawczy, który jest uruchamiany dopiero wtedy, gdy w jego pobliżu znajdzie się sonda zbierająca dane. Sonda jest jednym z elementów wyposażenia przenośnego komputera, na który trafiają zebrane informacje – numer seryjny licznika wraz z informacją o zużyciu mediów trafia do bazy danych, gdzie stają się podstawą do rozliczenia.
O wiele popularniejszą są tzw. inkasenckie systemy zbierania danych. Ich działanie opiera się na radiowej komunikacji pomiędzy nadajnikami oraz zestawami inkasenckimi, np. laptopami czy palmtopami. W najprostszym ujęciu nadajnik, który znajduje się na konkretnym liczniku, emituje w ciągły sposób sygnał radiowy. Jeżeli w jego pobliżu znajdzie się urządzenie do odczytu, wówczas odbiera wysłaną z nadajnika informację dotyczącą zużycia mediów i zapisuje ją w bazie. Inny sposób polega na tym, że zestaw inkasencki jest równocześnie nadajnikiem. Sygnał, który z niego wychodzi, trafia do nadajnika na liczniku i aktywuje go, po czym urządzenie otrzymuje z licznika sygnał zwrotny zawierający pożądaną informację. Po wysłaniu informacji nadajnik na liczniku się dezaktywuje aż do następnego uruchomienia.
Istnieją również dość skomplikowane stacjonarne systemy zbierania danych. W dużym uproszczeniu ich zasada działania opiera się na koncentrowaniu danych z jednego miejsca w jednym punkcie, np. kolektorze, skąd następnie trafiają do przekaźnika, a stamtąd na serwery dostawcy mediów. Przesył danych może się odbywać drogą radiową, siecią kablową lub przez sieć GSM o tej samej, z góry zaprogramowanej porze – na przykład o północy ostatniego dnia miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *