Wdrożenie projektu wymaga stworzenia zespołu osób o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach. Pracami zespołu projektowego powinna kierować osoba, która posiada kompetencje do prowadzenia pracy grupy. Taką osobą w procesie wdrożeniowym jest kierownik procesu, tak zwany Project Manager. Połączenie wykwalifikowanego zespołu z osobą, która kontroluje oraz nadzoruje jego pracę, pozwala na sprawne i efektywne przeprowadzenie wszelkich czynności potrzebnych do realizacji projektu wdrożeniowego.

Projekt wdrożeniowy jest zwykle złożonym procesem, z określonym celem. Dobre kierownictwo bardzo często decyduje o sukcesie projektu. Kierownik powinien posiadać doświadczenie zawodowe oraz dużą wiedzę, a także pewne określone cechy osobowości, dzięki którym może kierować pracami zespołu. Do zadań kierownika projektu wdrożeniowego należy kontrola przebiegu kolejnych etapów realizowania projektu. Zajmuje się nadzorem harmonogramu prac oraz kwestiami budżetowymi, a także monitoruje działania zespołu od strony merytorycznej i działania poszczególnych członków grupy wdrożeniowej.

Jakie cechy powinien posiadać dobry kierownik projektu wdrożeniowego?

Powinna to być osoba, która potrafi współpracować z grupą oraz wywierać wpływ na członków zespołu. Skuteczny kierownik ma silny autorytet wśród swoich podwładnych, a jednocześnie ma z nimi dobre stosunki. Ważną umiejętnością kierownika jest zdolność motywacji i angażowania członków zespołu, który prowadzi.
W trakcie wybierania kierownika projektu wdrożeniowego należy zwrócić uwagę na takie cechy kandydata, jak odpowiedzialność, komunikatywność, pewność siebie, elastyczność oraz umiejętność kreatywnego radzenia sobie z trudnościami. Ważne są cechy kandydata nakierowane na pozostałych członków zespołu, takie jak wspomniana już umiejętność motywacji oraz zdolność budowania, kierowania oraz koordynacji działań grupy. Kierownik projektu wdrożeniowego powinien umieć planować, ale także być gotowym na podjęcie ryzyka. Taka osoba powinna znać cel i dążyć do jego osiągnięcia z jak najlepszym efektem. Dobrze jest, gdy kierownik projektu wdrożeniowego cechuje się poczuciem humoru, a przy tym posiada pewną znajomość zasad psychologii – tego rodzaju wiedza ułatwia współpracę z zespołem, wywieranie wpływu oraz motywowanie.

Kierownik projektu wdrożeniowego to odpowiedzialne stanowisko, które wymaga różnego rodzaju umiejętności – kierowniczych, organizacyjnych, biznesowych i komunikacyjnych. Warto pamiętać, że to właśnie od zespołu ludzi oraz osoby, która będzie nimi kierować, zależy końcowy sukces projektu wdrożeniowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *