Kim jest kierownik projektu wdrożeniowego?

Wdrożenie projektu wymaga stworzenia zespołu osób o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach. Pracami zespołu projektowego powinna kierować osoba, która posiada kompetencje do prowadzenia pracy grupy. Taką osobą w procesie wdrożeniowym jest kierownik procesu, tak zwany Project Manager. Połączenie wykwalifikowanego zespołu z osobą, która kontro...

Read More