Cykl życia systemu informatycznego jest koncepcją polegającą na rozłożeniu w czasie konkretnych prac związanych z opracowaniem, wyprodukowaniem oraz eksploatacją systemu informatycznego. Innymi słowy jest to cykl obejmujący przedział czasu od powstania potrzeby budowy oraz implementacji takiego systemu aż po jego wycofanie z eksploatacji. Oczywiście różnice pomiędzy cyklem dotyczącym różnych systemów są często dość duże, jednak można w ich przypadku wyodrębnić kilka etapów wspólnych.

Pierwszym etapem jest faza strategiczna, podczas której podejmuje się decyzje dotyczące sposobu organizacji oraz dokumentowania przeprowadzanych prac. Następnie definiuje się problem, a co za tym idzie, cele i założenia nowego systemu. W dalszej kolejności zbiera się wszystkie informacje konieczne do stworzenia systemu, w szczególności oceny technicznych możliwości obecnej infrastruktury IT oraz szczegółowe informacje dotyczące obecnie wykorzystywanego systemu. Należy również zapytać o opinię pracowników, którzy z praktyki wiedzą, jakie zmiany są konieczne do wprowadzenia.

Następnie dokonuje się logicznej analizy istniejącego systemu. Po jej dokonaniu otrzymuje się model logiczny, który następnie uzupełnia się zdobytymi wcześniej informacjami. Uzyskana całość będzie teoretyczną podstawą pod nowy system dedykowany. Na tym kończą się prace planistyczne.

Następne etapy dotyczą konkretnych prac projektowych, ogólnych oraz szczegółowych. Zwraca się w nich uwagę na optymalną platformę sprzętową, strukturę baz danych, wszystkich wspomaganych procesów itp. Po tej części tworzy się odpowiedni system informatyczny, a następnie implementuje w środowisku testowym, oceniając jego działanie, funkcjonalność czy niezawodność. Jeżeli po serii dokładnych testów wszystko jest w porządku, następuje wdrożenie nowego systemu połączone z przeniesieniem danych ze starego.

Wdrożenie może polegać na natychmiastowym lub stopniowym zastępowaniu starszego systemu nowym. Po wdrożeniu i wcześniejszym przeszkoleniu pracowników oraz kierownictwa przedsiębiorstwo może znowu rozpocząć normalne funkcjonowanie. Warto pamiętać, że do cyklu życia systemu informatycznego, poza eksploatacją, należy również jego konserwacja, a także ewentualna dezaktualizacja i wycofywanie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami, wówczas zapraszamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego lub przeprowadzenia telefonicznej konsultacji z naszymi specjalistami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *