W celu dokonania dokładnej analizy gospodarki wodomierzowej prowadzona jest ewidencja wodomierzy. W systemie GW-Max można edytować druki, które ułatwiają organizację takich czynności, jak np. montaż bądź demontaż urządzeń. System pozwala obsługiwać wodomierze sprzężone oraz wodomierze, które odpowiadają za zapis rozliczeń. Możliwe jest skorzystanie ze specjalnych filtrów. Dzięki nim pracownik przeprowadza historyczną i aktualną analizę funkcjonowania wodomierza. GW-Max odpowiada także za realizację gospodarki radiowych nakładów (dotyczy to wodomierzy, które wykorzystują radiowe odczyty).

System pozwala przeprowadzić rozliczenia obciążeń. Określona jest w nim ilość dostarczonej wody oraz charakter świadczonych usług w danym okresie. Na bazie tych informacji powstaje faktura. Poza tym GW-Max umożliwia zebranie w jednym miejscu wszystkich danych odnoszących się do określonego usługobiorcy. Należą do nich takie informacje jak historia dotychczasowych kontaktów czy saldo rozliczeń. W ramach systemu można przeprowadzić pewne operacje, jak np. odebranie zgłoszenia odczytu. GW-Max pozwala też sporządzić umowę, zgłosić pewny fakty do właściwych służb, opracować objaśnienie dla operatora. Możemy też skorzystać z takich funkcji, jak przypomnienie czy automatyczne powiadamianie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *