Wdrażając system ERP należy pamiętać o tym, że nie istnieje jeden model działania związany ze skuteczną implementacją tego systemu. Podczas procedury implementacyjnej istnieje wiele zmiennych, które są dodatkowo zależne od czynników bezpośrednio związanych z firmą – jej strukturą, wielkością, stosowanymi metodami zarządzania czy nawet kwestiami finansowymi. Mimo wszystko można wskazać kilka najważniejszych zasad, których stosowanie z pewnością się opłaci, bez względu na rodzaj organizacji, w której system jest wdrażany.
Przede wszystkim należy pamiętać o komunikacji. Pracownicy organizacji powinni doskonale wiedzieć na czym będzie polegać wdrożenie. Szczególnie ważne są informacje dotyczące spodziewanych rezultatów oraz celów przedsięwziętych zmian, a także w jaki sposób wdrożenie będzie przebiegało oraz jakie są obowiązki poszczególnych osób czy działów. Rola kierownictwa jest w tym przypadku szczególnie ważna, ponieważ to ono przydziela poszczególne zadania konkretnym pracownikom, decyduje o implementowanych funkcjonalnościach, a ostatecznie narzuca narrację dotyczącą zmian oraz ich sensowności.
Należy także pamiętać o bardzo dokładnym określeniu wymagań nabywanego systemu. Jego zakres funkcjonalny powinien być bardzo precyzyjny, otrzymany po dokładnej analizie potrzeb organizacji oraz opinii samych pracowników. Pracownicy doskonale wiedzą, czego brakuje starym rozwiązaniom i jakie funkcjonalności powinny się znaleźć w nowym systemie, żeby jego implementacja rzeczywiście przyniosła określone korzyści. Dlatego do zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie powinni wejść nie tylko informatycy, ale również pracownicy tych działów oraz obszarów, które są w głównej mierze objęte pracami wdrożeniowymi. Odpowiednio wysokie kompetencje posiadane przez kierownika projektu są oczywiste
Ponadto warto pamiętać, że niska cena jest tylko jednym, wcale nie najważniejszym czynnikiem, w oparciu o który należy dokonać wyboru partnera wdrożeniowego. O wiele ważniejsze są doświadczenie, referencje oraz jakość oferowanych usług, a także jasne reguły współpracy. Firma implementująca rozwiązanie ERP powinna nie tylko posiadać odpowiednie zaplecze sprzętowe oraz wiedzę konieczną do prawidłowego przeprowadzenia wdrożenia, ale również przeprowadzić konieczne szkolenia czy służyć radą i serwisem już podczas eksploatacji nowego systemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *