Aktualizacja oprogramowania to nowa, poprawiona wersja zainstalowanego systemu. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że aktualizowanie oprogramowania nie wnosi do niego dużych zmian, to jednak pełnią one ważną funkcję. Aktualizacje oprogramowania usprawniają działanie systemu poprzez dodanie nowych funkcjonalności oraz usunięcie błędów. Nowa wersja oprogramowania to często również zmiana wyglądu, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa oraz wydajności. Optymalizacja wpływa na szybkość działania aplikacji, a jej brak może spowolnić funkcjonowanie oprogramowania oraz narażać system na groźne ataki hakerskie.

Kiedy zdecydować się na aktualizację systemu?

Aktualizacje dotyczą różnego rodzaju oprogramowania. O regularnych aktualizacjach systemu powinni pamiętać indywidualni użytkownicy oraz przedsiębiorcy, których działalność opiera się na specjalistycznym oprogramowaniu, takim jak na przykład Comarch ERP Optima – https://www.boss.net.pl/dla-malych-i-srednich-firm. Aktualizacje oprogramowania wprowadzają poprawki, dzięki którym korzystanie z niego staje się bardziej skuteczne i pozwala osiągać lepsze efekty. Dodatkowe funkcje zastosowane w nowszej wersji programu rozszerzają możliwości działania przedsiębiorstwa oraz usprawniają jego działanie. Aktualizacje oprogramowania wpływają na ergonomię i szybkość pracy oraz podnoszą atrakcyjność systemu. W niektórych przypadkach optymalizacja systemu jest odpowiedzią na uwagi i potrzeby użytkowników. Aktualizacje służą także usunięciu błędów, które mogłyby zakłócać działanie oprogramowania.

Aktualizacja systemu a prawo

Poprawki systemu spełniają też inną, bardzo ważną funkcję – to również reakcja na zmiany w przepisach prawnych. Dzięki aktualizacji przedsiębiorca nie musi samodzielnie wprowadzać zmian, ponieważ nowa wersja oprogramowania uwzględnia aktualnie obowiązujące normy prawne. Brak dostosowania działań podejmowanych przez firmę do przepisów może prowadzić do prawnych konsekwencji. System Comarch ERP Optima jest nieustannie monitorowany oraz udoskonalany pod względem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz wygody użytkowników, ponieważ kolejne wersje dodają nowe udogodnienia i rozszerzają możliwości oprogramowania.

Wygodnym rozwiązaniem jest wprowadzenie możliwości instalowania aktualizacji oprogramowania przez użytkownika. W Comarch ERP Optima istnieje opcja samodzielnego ściągnięcia najnowszej wersji systemu oraz jej instalacji przez operatora. Uprawnienia do takiego działania posiada administrator, który wybiera z listy dostępnych aktualizacji poprawki do wprowadzenia. Po zalogowaniu się do serwera operator może przeprowadzić proces aktualizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *