Prowadzenie firmy związane jest z wieloma obowiązkami. Są to oczywiście czynności dotyczące bezpośrednio samej działalności, ale towarzyszą im też inne działania, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do takich obowiązków należy z prowadzenie księgowości firmy, która służy do rejestrowania zmian w majątku oraz źródła jego pochodzenia.

Firmy, w zależności od różnych czynników, na przykład wielkości, profilu działalności lub liczby pracowników, mogą wybrać różne metody prowadzenia księgowości. Niektóre przedsiębiorstwa posiadają wyspecjalizowane działy, pracowników lub korzystają z usług outsourcingu. Metodą, która w dużym stopniu może ułatwić funkcjonowanie księgowości w firmie jest wybór specjalistycznego oprogramowania. Duże znaczenie ma wybór odpowiedniego narzędzia, które będzie uniwersalne i pomoże w sprawnej obsłudze księgowości. Dobrym rozwiązaniem jest oprogramowanie Comarch ERP Optima, którego zaletą jest uniwersalność – system może służyć do rozliczania ryczałtu, prowadzenia książki przychodów i rozchodów lub pełnej księgowości. Innym zastosowaniem Comarch ERP Optima mogą być ewidencjonowanie środków trwałych albo rozliczenia z pracownikami.

Moduły Comarch ERP Optima

Oprogramowanie do prowadzenia księgowości Comarch ERP Optima zawiera kilka elementów składowych. Jednym z modułów jest Księga Podatkowa. To narzędzie przeznaczone dla firm, które rozliczają podatek na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub w oparciu o ryczałt. Funkcje modułu to między innymi prowadzenie rejestrów podatku VAT, ewidencji dodatkowej, indeksu wynagrodzeń lub przebiegu pojazdu, spisu z natury, a także naliczenia zaliczek na podatek dochodowy i przygotowywanie deklaracji podatkowej.

Kolejne narzędzie dostępne w ramach oprogramowania to Comarch ERP Optima Księga Handlowa. Ta funkcja umożliwia prowadzenie pełnej księgowości, która będzie zgodna z Ustawą o rachunkowości. Moduł Księga Handlowa umożliwia między innymi korzystanie z funkcji grup kont, księgowanie do dzienników cząstkowych, tworzenie raportów i zestawień obrotów, automatyczne księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji podatku dochodowego VAT, wysyłanie deklaracji do elektrycznego systemu rozliczeń, analizowanie wydatków i przychodów oraz księgowanie dokumentów z innych modułów.

Z kolei narzędzie Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala na zarządzanie środkami trwałymi, ale także wyposażeniem dodatkowym oraz wartościami niematerialnymi, w tym prawnymi. Moduł może posłużyć na przykład do naliczania odpisów amortyzacyjnych, tworzenie planów i wdrażania metod amortyzacji oraz do przypisania odpowiedzialności za dany środek trwały do konkretnej osoby i miejsca.
Do obsługi działu kadrowo-płacowego służy moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry. Narzędzie pozwala na śledzenie zmian z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy. Do czynności obsługiwanych przez moduł należą między innymi prowadzenie rejestru pracowników, oraz rozliczanie wynagrodzeń, urlopów, nieobecności oraz umów cywilnoprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *