Prowadzenie firmy związane jest z wieloma obowiązkami. Są to oczywiście czynności dotyczące bezpośrednio samej działalności, ale towarzyszą im też inne działania, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do takich obowiązków należy z prowadzenie księgowości firmy, która służy do rejestrowania zmian w majątku oraz źródła jego pochodzenia.

Firmy, w zależności od różnych czynników, na przykład wielkości, profilu działalności lub liczby pracowników, mogą wybrać różne metody prowadzenia księgowości. Niektóre przedsiębiorstwa posiadają wyspecjalizowane działy, pracowników lub korzystają z usług outsourcingu. Metodą, która w dużym stopniu może ułatwić funkcjonowanie księgowości w firmie jest wybór specjalistycznego oprogramowania. Duże znaczenie ma wybór odpowiedniego narzędzia, które będzie uniwersalne i pomoże w sprawnej obsłudze księgowości. Dobrym rozwiązaniem jest oprogramowanie Comarch ERP Optima, którego zaletą jest uniwersalność – system może służyć do rozliczania ryczałtu, prowadzenia książki przychodów i rozchodów lub pełnej księgowości. Innym zastosowaniem Comarch ERP Optima mogą być ewidencjonowanie środków trwałych albo rozliczenia z pracownikami.

Moduły Comarch ERP Optima

Oprogramowanie do prowadzenia księgowości Comarch ERP Optima zawiera kilka elementów składowych. Jednym z modułów jest Księga Podatkowa. To narzędzie przeznaczone dla firm, które rozliczają podatek na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub w oparciu o ryczałt. Funkcje modułu to między innymi prowadzenie rejestrów podatku VAT, ewidencji dodatkowej, indeksu wynagrodzeń lub przebiegu pojazdu, spisu z natury, a także naliczenia zaliczek na podatek dochodowy i przygotowywanie deklaracji podatkowej.

Kolejne narzędzie dostępne w ramach oprogramowania to Comarch ERP Optima Księga Handlowa. Ta funkcja umożliwia prowadzenie pełnej księgowości, która będzie zgodna z Ustawą o rachunkowości. Moduł Księga Handlowa umożliwia między innymi korzystanie z funkcji grup kont, księgowanie do dzienników cząstkowych, tworzenie raportów i zestawień obrotów, automatyczne księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji podatku dochodowego VAT, wysyłanie deklaracji do elektrycznego systemu rozliczeń, analizowanie wydatków i przychodów oraz księgowanie dokumentów z innych modułów.

Z kolei narzędzie Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala na zarządzanie środkami trwałymi, ale także wyposażeniem dodatkowym oraz wartościami niematerialnymi, w tym prawnymi. Moduł może posłużyć na przykład do naliczania odpisów amortyzacyjnych, tworzenie planów i wdrażania metod amortyzacji oraz do przypisania odpowiedzialności za dany środek trwały do konkretnej osoby i miejsca.
Do obsługi działu kadrowo-płacowego służy moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry. Narzędzie pozwala na śledzenie zmian z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy. Do czynności obsługiwanych przez moduł należą między innymi prowadzenie rejestru pracowników, oraz rozliczanie wynagrodzeń, urlopów, nieobecności oraz umów cywilnoprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *