Radiowy system odczytu firmy Fila to zdalny sposób na zebranie informacji z wodomierza. Opiera się on na działaniu wodomierza posiadającego element impulsujący. Specjalny moduł liczy cykle i przesyła wiadomości o wskazaniach licznika. Dzięki wykorzystaniu układu mikroprocesorowego system odczytów jest w stanie zebrać bardzo dużą liczbę informacji. To rozwiązanie przydatne w sytuacji, gdy dostęp do wodomierza jest trudniejszy, na przykład w domkach letniskowych, jednostkach wojskowych czy też często zalewanych studzienkach.

System radiowego odczytu – budowa i działanie

System odczytu jest złożony z wodomierza i nakładki radiowej. Posiadają one numery seryjne, które pozwalają przyporządkować do siebie te urządzenia.

Radiowy system odczytów może przekazywać zebrane dane na dwa różne sposoby. W systemie inkasenckim inkasent ze specjalnym mikrokomputerem odbiera odczyty znajdując się w okolicy nakładki radiowe. Są one przyporządkowane do konkretnego wodomierza, więc w ten sposób dostawca usług wodociągowych jest w stanie zebrać informacje na temat zużycia mediów. W tym rozwiązaniu do systemu dołączony jest kolejny element, czyli zestaw inkasencki.

Z kolei stacjonarny system zbierania danych opiera się na przesyłaniu odczytów wodomierza poprzez sieć GSM. Dodatkowe elementy systemu to w tym przypadku koncentrator, który zbiera i przesyła dane oraz serwer. Rozwiązanie to ma tę zaletę, że stacjonarnym systemem zbierania danych można zasądzać z dowolnego miejsca na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *